Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر چهار هفته تمرین متناوب هوازی شدید - هاف - بر Tmax ، VO2max و vVO2max بازیکنان فوتبال باشگاهی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 47 تا 58)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر چهار هفته تمرین متناوب هوازی شدید ویژة فوتبال بر شاخص های عملکردی هوازی بازیکنان فوتبال بود. به این منظور ١٨ بازیکن فوتبال شرکت کننده در لیگ آزادگان ایران با میانگین سنی ٢/٢٤ ± ٢١/٨٨ سال ، قد ٥/٣٣ ± ١٧٤/٢٢ سانتی متر، وزن ٥/٧ ± ٦٧/٧ کیلوگرم و درصد چربی ٣/٢٩ ± ١٢/٣٨، در قالب دو گروه تمرین (١٢ نفر) و کنترل (٦ نفر) برای شرکت در این پژوهش داوطلب شدند. برنامة چهار هفته ای تمرین متناوب هوازی شدید (هاف )، سه جلسه در هفته شامل چهار دوره حرکت با توپ بود که در مسیر ویژة طراحی شده انجام گرفت . درصد حداکثر ضربان قلب جدا شد. داده ها با استفاده از t مستقل تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که پس از چهار هفته تمرین VOmax٢،Tmax ،vVOmax ٢ در بین دو گروه تمرینی و کنترل تغییر معناداری پیدا نکرد. به طور کلی می توان گفت که چهار هفته تمرین به صورت هفته ای سه جلسه بر شاخص های هوازی بازیکنان فوتبال تاثیر معناداری ندارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.