Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه تأهل و جنسیت با اثر موقعیتهای آزارنده در کنشهای هوشی مراجعان دارای اختلال شخصیت مرزی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 388 تا 411)

مقدمه: بررسی رابطه متغیرهای خانوادگی و اختلال شخصیت مرزی، عمدتا نادیده گرفته شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه جنسیت و تاهل با اثر استرس¬زاهای آزمایشگاهی در وضعیت هوشی مراجعان دارای اختلال شخصیت مرزی است. روش: از میان مراجعان مراجعه کننده به مراکز مشاوره¬ای شهر سنندج، که با تشخیص روانپزشکان، دارای اختلال شخصیت مرزی بوده و همکاری در پژوهش را پذیرفتند، 15 نفر زن و به¬همین تعداد مرد انتخاب شدند. بعد از ثبت ویژگی¬های جمعیت¬شناختی، با آزمون میلون 3، با هدف تایید و کمی کردن تشخیص اولیه، و سپس با استفاده از آزمون هوشی وکسلر بزرگسال، مورد ارزیابی قرار گرفتند. بعد از دو هفته، گروه آزمایشی، همراه با گروه همتای آن، استرسور آزمایشگاهی را تجربه کردند تا واکنش آنها به شکست مشخص شود و متعاقب آن مجددا با آزمون هوشی وکسلر ارزیابی شدند. نتایج حاصل، با استفاده از تحلیل کوواریانس، مورد مقایسه قرار گرفت. یافته¬ها: نتایج، بیانگر ارتباط معنادار تاهل و جنسیت با فعالیتها هوشی مراجعان، در پاسخ به استرسورهای آزمایشگاهی بود. طبق نتایج، متغیرهای تاهل و جنسیت در تعامل با علائم اختلال شخصیت مرزی، در توان به به¬کارگیری توانایی¬های هوشی مراجعان، در موقعیتهای ناخوشایند، مداخله می¬کنند. نتیجه¬گیری: نقش مهمی برای متغیرهای تاهل و جنسیت در در درک سازش¬یافتگی هوشی و اجتماعی مراجعان دارای اختلال شخصیت مرزی قابل توجه است. به¬نظر می¬رسد درک عمیق¬تر مشکلات هوشی و رفتاری این مراجعان، مستلزم توجهی خاص به این متغیرهاست.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.