Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 104 تا 113)

هدف از این پژوهش، بررسی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی بود. در این پژوهش 60 دانش آموز پسر در دو گروه 30 نفری با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. فرضیه ی تحقیق عبارت از این بود که بین دانش آموزان تیز هوش و عادی در باورهای فراشناختی تفاوت معنی دار وجود دارد. برای سنجش فرضیه از پرسشنامه ی فراشناختی 30 سوالی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بین دانش آموزان تیز هوش و عادی در باورهای فراشناختی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بین دانش آموزان تیز هوش و عادی در خرده عامل های خودآگاهی شناختی و باور درمورد نیاز به کنترل افکار، تفاوت معنی دار وجود دارد اما در عامل های اعتماد شناختی، باورهای مثبت درمورد نگرانی و باورهای منفی درمورد کنترل ناپذیری و خطر، تفاوت معنی دار مشاهده نشد. به نظر می رسد، دانش آموزان تیزهوش به دلیل برخورداری از سطوح بالاتر هوش، تلاش می کنند تا بر نحوه عملکرد ذهنی خود توجه بیشتری نموده و در نتیجه از معیار خودآگاهی بالاتری برخوردار هستند، اما مولفه های باورهای مثبت و منفی و اعتماد شناختی ظاهرا مستقل از تاثیر هوش قرار دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.