Skip to main content
فهرست مقالات

روابط بین سبک های حل تعارض و رغبت های شغلی شخصیتی با همدلی در دانشجویان

نویسنده:

(10 صفحه - از 65 تا 74)

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک های حل تعارض و رغبت های شغلی شخصیتی با همدلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهیده چمران اهواز بوده است. روش: براساس روش نمونه گیری خوشه ای، 150 دانشجوی کارشناسی ارشد به شکل تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های رغبت سنج هالند (1985)، سبک های حل تعارض (راهیم، 1983) و بهره همدلی فرم کوتاه (واکاباشی، بارون کوهن، 2006) روی آنها اجرا گردید. تحلیل های آماری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته ها: بین همدلی و سبک های حل تعارض همکاری، اجتناب و مصالحه همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین بین همدلی و رغبت های مرتبط با خصایص واقعگرا، جستجوگر و اجتماعی همبستگی معنادار وجود دارد. در سطحی دیگر بین سبک های حل تعارض مصالحه و اجتناب، رغبت های مرتبط با خصایص جستجوگر و اجتماعی با همدلی همبستگی چندگانه وجود دارد. نتیجه گیری: بنابر یافته ها رغبت های شغلی و سبک-های حل تعارض افراد به شکل معناداری تبیین کننده 33.5% از تغییرات همدلی بوده و در مشاوره شغلی به کارجویان و هدف گذاری برنامه های جذب نیرو در سازمان ها کاربرد دارند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.