Skip to main content
فهرست مقالات

تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 73 تا 102)

چکیده:

علم فراروان شناسی ازتوانمندیهای فراطبیعی انسان که فراهنجار هم نامیده میشود، بحث میکند.دو گونه عمدة این قابلیت ها، ذهنی و فیزیکی است . دو نگرش عمده نیز دربارة توجیه پدیده های فراروانی وجود دارد: به عقیدة گروهی، این رخدادهای عینی،معلول علل طبیعی است ؛ولی به دلایلی آن علل ناشناخته اند؛عواملی مانند ضعف ابزار آزمایش ، بینش ناظر، وسعت و کنترل ناپذیری داده ها باعث شده است تا هنوز نظر قطعی مورد قبول اهل علم ، دربارة آنها صادر نشود. گروهی دیگر رخدادهای فراروانی را معلول عللی غیرطبیعی یا اختلالات روانی خوانده اند. آنچه انکارناپذیر است ،وجود این رخدادهای نامتعارف در زندگی بشری است . این نوشتار با نگاهی گذرا به پیشینهعلم فراروان شناسی که امروزه به «شبه علم »تقلیل یافته است ، با طرح و نقد دیدگاه های گوناگون ، به بررسی تحقیق پذیری داده های این علم با دو رویکرد تجربی وفلسفی پرداخته است .

کلیدواژه ها:

تحقیق پذیری ، علم گرایی ، عقل گرایی ، فراروان شناسی ، فراهنجار ، درک گزینشی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.