Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر عوامل فرهنگی - رفتاری بر تعامل اعضای هیأت علمی با اطلاعات علمی در اینترنت: یک مطالعه ی موردی

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 25 تا 32)

مقدمه: پژوهش های بسیاری بر لزوم برخورداری از تجهیزات و زیرساخت های لازم برای تعامل با منابع اطلاعات علمی در اینترنت توجه کرده اند، اما میزان اهمیت عوامل فرهنگی-رفتاری در طول این فرایند راازیادبرده اند. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی شرایط موجود و اثر عوامل فرهنگی-رفتاری بر تعامل با اطلاعات علمی در اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه ایران بود. روش بررسی: این پژوهش یک پژوهش بنیادی کیفی- توصیفی ست. ابزار این مطالعه انجام مصاحبه و پرسشنامه ی مستخرج از مصاحبه ها ست. جامعه پژوهش اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی می باشند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در تعامل با منابع اطلاعاتی وب-پایه با مشکل مواجه اند. ریشه این مشکلات بیش از آنکه مربوط به نبود زیر ساخت ها باشد بیشتر عوامل فرهنگی-رفتاری ست. این پژوهش توانست عوامل فرهنگی-رفتاری باتاثیر منفی و مثبت در جامعه مورد نظر را شناسایی و بررسی کند. از 24 عامل فرهنگی شناسایی شده، 21 عامل نقش منفی و تنها 3 عامل نقش مثبت داشتند. نتیجه گیری: اغلب تصور می شود که به محض برطرف شدن نیاز به زیرساخت های لازم برای تعامل با اطلاعات علمی در اینترنت، برای تعامل یا مصرف و تولید اطلاعات مشکل دیگری وجود ندارد.ولی اگرچه منابع زیرساختی و اقتصادی در روند انجام پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار اند ، عوامل فرهنگی-رفتاری نه تنها اهمیت کمتری ندارند بلکه می توانند عامل تعیین کننده در استفاده و بهره گیری از زیرساخت ها باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.