Skip to main content
فهرست مقالات

طرح نقشه نمایی مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار ابر اصطلاحنامه و شبکه ی معنایی «نظام زبان واحد پزشکی (UMLS)»

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 53 تا 62)

مقدمه: هدف این پژوهش ارائ هی طرحی برای تعیین جایگاه واژگان و مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار زبان مشترک و تبیین (Unified Medical Language System = UMLS) ابراصطلاحنامه و شبکه معنایی نظام زبان واحد پزشکی جایگاه و سهم واژگان طب سنتی ایرانی در واژگان و مفاهیم دانش جهانی پزشکی بود. روش بررسی: این طرح پژوهش سه بخش است: در بخش الف، نظام زبان واحد پزشکی جهت شناسایی ساختار کلی آن و شناسایی دقیق خلا های آن در مورد مفاهیم طب سنتی ایران، تحلیل می شود. در بخش ب، متون و منابع اطلاعاتی مربوط به داروی مفرده » و « نشان هی رنگ ادرار » ،« بیماری صرع » : مفاهیم طب سنتی ایران مطالعه؛ و نمونه هایی از مفاهیم کلی شامل با زیر شاخه های آ نها استخراج م یشود. در بخش ج، نمونه مفاهیم استخراج شده از میان مفاهیم پزشکی رایج « سنبل الطیب (غربی) ترسیم شده در ساختار نظام زبان واحد پزشکی- در خ لاهای مربوط به مفاهیم طب سنتی ایران، درون ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه معنایی این نظام، گنجانده می شود. یافته ها: پیش نمونی از ساختار کلان طب سنتی ایرانی که جایگاه آن در زبان پزشکی واحد ترسیم شده است با چگونگی تبادلات مفهومی طب سنتی ایرانی با نظام زبان پزشکی واحد ارائه شد. نتیجه گیری: دامنه ی فعلی یو ام ال اس تعداد قابل قبولی از مفاهیم مرتبط با طب سنتی ایران را پوشش داده است. ولی جایگاه و دامن هی کامل و رسمی از دانش طب سنتی ایران ارائه نم یکند. این پژوهش، موفق به تحلیل رده های کلان طب سنتی ایرانی شده، و شیوه ی برقراری تبادلات مفهومی را بین طب سنتی ایرانی با طب امروزه جهانی، تحلیل کرده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.