Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر روش های مختلف ساخت AFO با استفاده از توزیع فشار در افراد بزرگسال سالم مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (6 صفحه - از 32 تا 37)

چکیده:

زمینه AFOها در درمان و کنترل تعداد زیادی از دفورمیتی موثر هستند. این ارتز ها به دو روش مختلف پیش ساخته و ساخته شده از قالب پای فرد ساخته می شوند، هزینه و زمان ساخت کمتر در AFOهای پیش ساخته باعث شده است که امروزه تمایل ارتزیست ها و بیماران در استفاده از این ارتوز ها افزایش یابد و این در حالی است که شاید تاثیر بیومکانیکی این دو ارتوز یکسان نباشد، بنابراین مقایسه بیومکانیکی این دو روش ساخت AFO و آگاهی از نتایج آن می تواند در تجویز ارتوز مناسب برای بیماران مفید باشد. هدف هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو روش ساخت مختلف AFO با استفاده از توزیع فشار در افراد بزرگسال سالم می باشد. مواد و روش ها در این مطالعه جهت اندازه گیری و ثبت حداکثر فشار در سطح پلانتار بین پا و AFO از دستگاه پدار استفاده شد. 24 فرد شرکت کننده 8 متر مسیر راه رفتن را تحت دو شرایط با هر کدام از دو نوع AFO طی کردند. نتایج مقدار میانگین حداکثر فشار در مناطق پاشنه (p < 0.004)، متاتارس اول (p < 0.001) و دوم (p < 0.003) هنگام پوشیدن AFO ساخته شده از قالب پای فرد در مقایسه با AFO پیش ساخته به طور معناداری کاهش یافت. اما در مناطق انگشت دوم ( p < 0.027) و انگشت 5-3 (p < 0.003) این مقدار در AFO پیش ساخته نسبت به AFO ساخته شده از قالب پای فرد به طور معناداری کاهش یافته بود، در سایر مناطق اختلاف بین دو ارتوز معنادار نبود. بحث نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری در حداکثر فشار در هنگام پوشیدن بین دو ارتوز ساخته شده با روش های مختلف وجود دارد در نتیجه، هنگام تجویز ارتوز در نظر گرفتن این مناطق و نوع بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و حتی الامکان از تجویز ارتوز ها به جز موارد مذکور باید اجتناب کرد.

کلیدواژه ها:

راه رفتن ، توزیع فشار


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.