Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانش آموزان دوره اول دبیرستانی شهر فامنین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 1 تا 11)

سابقه و هدف: آسیب‌های ناشی از حوادث، یکی از مشکلات مهم بهداشتی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. حوادث مدرسه‌ای یکی از انواع مهم حوادث در بین کودکان و نوجوانان می‌باشد. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد دانش آموزان در خصوص پیشگیری از آسیب‌های ناشی از حوادث مدرسه‌ای انجام‌ شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه مداخله‌ای از نوع تجربی بود که در بین دانش آموزان دختر و پسر دوره اول دبیرستان شهر فامنین از اسفند 1392 تا اردیبهشت 1393 انجام شد. در این مطالعه 144 دانش‌آموز به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای مشتمل بر سوالات دموگرافیک و سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی و عملکرد استفاده شد. این مطالعه شامل یک پیش‌آزمون و یک پس‌آزمون در دو گروه و ارائه مداخله آموزشی پنج جلسه‌ای همراه با یک کتابچه آموزشی برای گروه مداخله بوده است. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی‌مستقل، تی‌زوجی و کای‌دو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: بعد از مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، نتایج نشان داد که میانگین نمره‌ آگاهی (0.001>P)، عملکرد (0.001>P)، حساسیت درک‌شده (0.001>P)، خودکارآمدی (0.001>P) و راهنما برای عمل (0.001>P) گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت. همچنین میانگین نمره موانع درک‌شده گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (0.001>P). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی می‌تواند در بهبود عملکرد دانش آموزان در پیشگیری از آسیب‌ها موثر باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.