Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (40 صفحه - از 149 تا 188)

چکیده:

برخی شواهد علمی اخیر دلالت بر افزایش معاشرت‌ با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان و باور رایج در خصوص تاثیر مثبت معاشرت‌ها در کیفیت ازدواج دارد. هدف این مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به تاثیر این نوع معاشرت¬ها در رضایت زناشویی با استفاده از نظریه¬ی گذار دوم جمعیتی است. این مقاله بر اساس داده‌های یک پیمایش بر روی 2031 دانشجوی 18 تا 40 ساله از 7 دانشگاه دولتی و آزاد در تهران تهیه شده است. دانشجویان به روش خوشه‌ای سهمیه¬ای در دو مرحله طی بهمن ماه 1389 تا خرداد ماه 1390 نمونه¬گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 43% دانشجویان معتقدند که معاشرت قبل از ازدواج با کاهش رضایت زناشویی در زوجین همراه خواهد بود و 33 درصد تردید داشتند 58 درصد دانشجویان، معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج با جنس مخالف را با کاهش رضایت زناشویی مرتبط می‌دانستند، 28 درصد در این خصوص مردد بودند و 14 درصد مخالف این عقیده بودند. مدل رگرسیون خطی، نشان داد که جوانان با خانواده¬ی مدرن، غیرمذهبی و موافق این روابط، افرادی که دوستانشان موافق این معاشرت‌ها بوده، افرادی با پای¬بندی کم مذهبی، افراد با تجربه¬ی مصرف سیگار و الکل و درآمد بالاتر، نسبت به افراد دیگر، بیشتر به تاثیرات مثبت این معاشرت¬ها در ازدواج و کیفیت روابط زناشویی معتقدند. این مطالعه نشان داد که سهم مهمی از دانشجویان، به¬خصوص مجردها، در خصوص تاثیر معاشرت در کیفیت رابطه¬ی زناشویی پس از ازدواج تردید داشته و درصد مهمی از دختران با قصد ازدواج این معاشرت¬ها را تجربه می‌کنند و بر این باورند که این معاشرت¬ها منجر به انتخابی بهتر برای ازدواج و کیفیت بهتر ازدواج می¬شود، درحالی که مطالعات داخلی و خارجی در مورد معاشرت‌های متعدد و پیشرفته خلاف این امر را نشان داده‌اند. این نتایج می‌تواند در بررسی تحولات خانواده و ازدواج کاربردهای مهمی داشته باشد

Some recent scientific evidence in Iran shows recent increasing trend of premarital heterosexual relationships among youth and a common myth with regard to positive effects of such relationships on marital quality is seen as well. This paper aims to assess the attitudes of college students towards the effect of these relationships on marital satisfaction using theoretical perspective of second demographic transition. This paper is based on survey data of 2031 college students aged 18-40 years from among seven universities (both private and government) in Tehran. The sample was selected using stratified cluster sampling in two stages، during December and January 2010 and June 2011. The results of this study showed that approximately 43% of college students were on the belief that premarital heterosexual relationships will lead to lower marital satisfaction among couples and one third were uncertain (33%). Greater percentages (58%) held the belief that premarital progressive (sexual) relationship will be connected with reduction of marital satisfaction and less proportion had doubt (28%) and the rest were opposed (14%). Linear regression model showed that youth with modern، liberal and irreligious family، those with less religious conviction، and with favorable attitudes towards such relations، those whose peers endorse such relationships، those who had ever smoked and used alcoholic drinks، and finally those who were wealthier، compared to others were on the belief that such relationships have positive effects on marriage and quality of marriage. This study showed that a great proportion of college students، specially unmarried students had doubt on the effect of such relationships on the quality of marital relationships after marriage and a significant proportion of women، experience such relationships with marital intention and are on the belief that such relationships lead to a better partners selection for marriage and better quality of marriage، while existing literature both within and outside the country showed the reverse. These results can have important implications in assessing transformation of family and marriage in Iran.

خلاصه ماشینی:

"در واقع در این مطالعه فرض می‌شود، نگرش فردی در خصوص «تأثیر معاشرت قبل از ازدواج با جنس مخالف بر رضایت زناشویی»، تحت تأثیر عوامل فردی و جمعیت‌شناختی مانند سن، جنس، خاستگاه، پایبندی به مذهب، عوامل خانوادگی مانند فضا و جو خانوادگی، نوع خانواده از نظر مذهبی، سنتی و نگرشی، نگرش دوستان نسبت به این معاشرت‌ها و تأثیرات آن، عادات رفتاری مانند دسترسی به ماهواره، مصرف سیگار و الکل و موارد مخدر، تجربیات فردی مانند تجربه‌ی دوستی قبل از ازدواج و رابطه‌ی پیشرفته‌ی قبل از ازدواج، وضعیت کنونی فرد از نظر معاشرت با جنس مخالف و سبک همسرگزینی در بین متأهلین می‌باشد. جدول3-رابطه‌ی بین برخی متغیرهای خانوادگی با نگرش دانشجویان نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی (رجوع شود به تصویر صفحه) دانشجویانی که والدین تحصیلکرده‌تری دارند، آنهایی که خانواده‌ی غیرمذهبی و مدرن دارند، آنهایی که فضای خانواده خود را از نظر تعامل، نامناسب توصیف کرده‌اند، به طور معنی‌داری نگرش مثبتی در خصوص تأثیر روابط در رضایت زناشویی دارند (نمره‌ی نگرشی بالاتر دارد). در بخش دیگر همین مطالعه نشان داده شد که تأثیر دوستی قبل از ازدواج در رضایت زناشویی، می‌تواند متفاوت باشد به طوری که اگر معاشرت با انگیزه‌ی ازدواج و در جهت شناخت برای ازدواج بوده، متعدد و پیش‌رونده و طولانی نباشد، ممکن است با افزایش رضایت زناشویی همراه باشدو برعکس آن با کاهش رضایت زناشویی همراه گردد (خلج آبادی فراهانی، کاظمی‌پور و رحیمی1390)؛ لذا به نظر می‌رسد جوانان نیازمند دریافت پیام‌هایی در خصوص چگونگی تأثیرات معاشرت با جنس مخالف می‌باشند تا بسیاری از باورهای نادرست در این خصوص اصلاح شود."

کلیدواژه ها:

دانشجویان ، رضایت زناشویی ، جنس مخالف ، معاشرت قبل از ازدواج

premarital heterosexual relationships ، the opposite sex ، Tehran ، college students ، Marital Satisfaction


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.