Skip to main content
فهرست مقالات

توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های پارالمپیک در مقایسه با رقبای آسیایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 149 تا 158)

مقدمه و هدف: بازی های المپیک و پارالمپیک به مثابه بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان، از جایگاه بالایی نزد دولت ها برخوردار هستند. هدف از انجام این پژوهش ، مقایسه عملکرد ورزشکاران ایران در مقایسه با رقبای آسیایی در بازی های پارالمپیک می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات گذشته نگر می باشد. جامعه آماری، هفت دوره بازی­های پارالمپیک (1988- 2012) بودکه ایران در آنها حضور داشته است و نمونه پژوهش برابر با جامعه آماری است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شکل، جداول) و آمار استنباطی (کلموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس) استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که، بهترین میانگین رتبه کسب مدال مربوط به کشور چین (58/69) است و کاروان پارالمپیک ایران از این لحاظ در رتبه چهارم (29/41) قرار دارد. بین تعداد ورزشکاران زن و مرد اعزامی به بازی­ها و تعداد مدال کسب شده ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین، عملکرد کاروان­های پارالمپیک ایران در هفت دوره برگزاری بازی های پارالمپیک، فاقد ثبات و با جهش های بالا و پائین همراه بوده است. بحث و نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که عملکرد کاروان­های پارالمپیک ایران در این رقابت­ها، تقریبا مطلوب بوده است که البته مسئولان مربوطه باید نگاه ویژه ای به ورزش معلولان داشته باشند و سعی در توسعه رشته های ورزشی پارالمپیکی در کشورمان داشته باشند و همچنین با اعزام تعداد بیشتر ورزشکار در قالب رشته های ورزشی متعدد، عملکرد خود را در بازی های پارالمپیک بهبود ببخشند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.