Skip to main content
فهرست مقالات

اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 77 تا 94)

هدف از این تحقیق، تعیین اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران بود. دو گروه مساوی ورزشکار و غیرورزشکار )36= n1= (n2 با استفاده از یک پرسشنامه اطلاعات عمومی که میزان مشارکت و سابقه فعالیت ورزشیآ نها را مشخص می‌کرد از بین دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی با دامنه سنی (24-18) به صورت در دسترس انتخاب شدند. هر گروه 36 نفری به صورت تصادفی در سه زیر گروه 12 نفری (مصرف 4 میلی گرم آدامس نیکوتین، مصرف 2 میلی گرم آدامس نیکوتین و مصرف صفر میلی گرم آدامس نیکوتین) جای گرفتند. از فرم غربالگری سلامت عمومی به منظور اطمینان از سلامت آزمودنی‌ها و عدم سابقه مصرف دارو به ویژه سیگار استفاده شد. طرح این تحقیق، نیمه تجربی و از نوع کاربردی بود. داده‌ها با استفاده از ابزار زمان واکنش انتخابی و هماهنگی دودستی وینا جمع آوری گردید. علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه گیری مکرر استفاده شد (α=0.05). نتایج نشان داد که در رابطه با زمان واکنش انتخابی، تفاوت‌های میانگین چه در رابطه با گروه (0.353=P) و چه در رابطه با مداخله (0.464=P) معنادار نبود. همچنین، به طور کلی اثر مقادیر مختلف نیکوتین بر زمان واکنش انتخابی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار معنادار نبود (0.0501=P). در آزمون هماهنگی دو دستی، تفاوت بین میانگین‌های دشواری هماهنگی دودستی در رابطه با گروه (0.001=P) معنادار بود، اما به طور کلی اثر مقادیر مختلف نیکوتین تفاوت معنی داری در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار نشان نداد (0.544=P) علاوه براین، نتایج نشان داد که تفاوتی در عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیرورزشکاران پیش و پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین وجود ندارد

خلاصه ماشینی:

"بر‌همین‌اساس، پژوهش حاضر در نظر دارد تا اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین را روی عملکرد زمان واکنش انتخابی و هماهنگی دو دستی ورزشکاران و غیر‌ورزشکاران تعیین کند و به این سؤالات پاسخ دهد که آیا میزان مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی ـ حرکتی افراد اثر دارد؟ و آیا بین ورزشکاران و غیرورزشکاران در پاسخ به اثرات این دارو تفاوت وجود دارد؟ روش پژوهش طرح این پژوهش، نیمه‌تجربی و از نوع کاربردی بود که در آن از روش پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با دو گروه آزمایشی و سه شیوۀ مداخله (دو گروه × سه مداخله) استفاده شد. با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر در جامعه و لزوم آشنایی بیشتر با اثرات احتمالی آن بر برخی کارکردهای جسمی و روانی افراد پیشنهاد می‌شود تا پژوهش در زمینۀ مصرف نیکوتین در سایر شرایط متفاوت (‌به‌طور مثال استفاده از شیوه‌های دیگر تجویز نیکوتین، اندازه‌گیری عملکرد در سایر محیط‌ها به‌ویژه محیط‌هایی که در آن فعالیت بدنی و ذهنی انجام می‌گیرد، سنجش‌های فیزیولوژیکی مانند اندازه‌گیری سطح‌ پلاسما، انجام پژوهش با جامعۀ آماری متفاوت مانند گروه‌های ورزشی دختر و پسر‌ و یا بررسی اثرات سوء‌مصرف نیکوتین در ورزش‌های تیمی و انفرادی) و در‌نتیجه، پاسخ سایر عملکردهای ادراکی ـ حرکتی و شناختی افراد (برای مثال ترصد یا گوش‌به‌زنگی، ردیابی جبرانی، ردیابی بحرانی، تقسیم توجه، آستانۀ تشخیص نور چشمک‌زن، انواع زمان واکنش، هماهنگی دو دستی و به‌عبارتی، انجام تنوعی از آزمون‌هایی که دامنه‌ای از توانایی‌های حرکتی افراد را برای درک بیشتر اثرات نیکوتین بر عملکرد انسان می‌سنجد) به‌ویژه ورزشکاران مشخص گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.