Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت آلودگی شیر گاو به مایکوباکتریوم اویوم زیر گونه پاراتوبرکلوزیوس در گاوداری های سنتی منطقه مغان

نویسنده:

(8 صفحه - از 45 تا 52)

مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس عامل بیماری یون است که یک بیماری مزمن غیرقابل درمان در تمامی نشخوارکنندگان می‌باشد و از نظر اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش با مراجعه به یازده گاوداری شیری سنتی شیری در منطقه مغان دام‌های موجود به دقت از نظر علائم بیماری یون و تاریخچه مورد بررسی قرار گرفتند و 86 نمونه مدفوعی اخذ گردید. نمونه‌ها ابتدا به روش مشاهده مستقیم میکروسکوپی آزمایش شدند. سپس به صورت تصادفی 20 نمونه از موارد مثبت و 10 نمونه از موارد منفی در آزمایش مستقیم میکروسکوپی انتخاب و بعد از نمونه‌گیری شیر از دام‌های مربوطه، به وسیله آزمایش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش مشاهده میکروسکوپیکی از مجموع 86 نمونه تعداد 51 (59%) نمونه مثبت و 35 (41%) نمونه منفی تشخیص داده شدند. همچنین از 20 نمونه مثبت تعداد 19 (95%) مورد و از 10 نمونه منفی، 3 (30%) مورد در PCR نتیجه مثبت نشان دادند. نتایج حاصله بیانگر ارتباط مستقیم بین آلودگی مدفوع و شیر در دام‌های عفونی است. همچنین با در نظر همبستگی نتایج آزمایش مشاهده میکروسکوپیکی نمونه مدفوع و PCR در نمونه شیر، می‌توان از آزمایش میکروسکوپیکی به عنوان ارزیابی اولیه برای تعیین آلودگی شیر به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس استفاده نمود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان‌دهنده آلودگی بالای شیر با مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس می‌باشد و با توجه به ارتباط احتمالی این باکتری با بیماری کرون انسان، لزوم توجه بیشتر در این مورد احساس می‌شود

خلاصه ماشینی:

"هدف از انجام پژوهش حاضر اولا ارزیابی ویژگی‌های تکنیک PCR شیر در شناسایی موارد مثبت یون در مقایسه با روش آزمایش مشاهده مستقیم بوده و در ثانی مشخص کردن میزان آلودگی شیر تولیدی منطقه مغان به این باکتری می‌باشد. نمودار 1: درصد هم‌خوانی نتایج PCR نمونه‌های شیر با آزمایش مستقیم (لام) مدفوع در جستجوی مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در گاوهای دارای علائم بالینی یون 228 bp شکل 1: ردیف 2 کنترل منفی و ردیف 10 کنترل مثبت و درخانه‌های شماره 3 ، 4، 5، 6، 7، 8، 9، نمونة مثبت که قطعه‌ای به اندازه bp228 ایجاد کرده است ردیف 1 و ردیف 11 نیز حاوی سایز مارکر bp100 DNA ladder plus شرکت Fermentas بحث و نتیجه‌گیری با توجه به نتایج این پژوهش مشخص می‌گردد در منطقه مغان درگاوداری‌های سنتی که سابقه درگیری با بیماری یون را داشته‌اند، وجود علایم بالینی به عنوان یک نشانه غربالگری برای تشخیص بیماری یون دارای کاربرد بوده و PCR نمونه‌های شیر این دام‌ها به عنوان یک تست تأییدی هم‌خوانی بالایی را دارد. از طرف دیگر وجود موارد مثبت آزمایش PCR در بین نمونه‌هایی که از نظر آزمایش مستقیم میکروسکوپی منفی بودند نشان دهنده این است که تست مستقیم میکروسکوپی نمی‌تواند به عنوان یک تست تشخیصی منفرد سطح اطمینان بالایی را از نظر اپیدمیولوژیک ایجاد کند بطوریکه موارد منفی این تست در پژوهش، دارای نمونه‌های مثبت PCR بودند (30% موارد) با توجه به ماهیت درون سلولی عامل بیماری یون و ایجاد فرم مزمن و حتی عدم وجود علائم واضح در برخی از موارد بیماری، این نتایج در مورد سایر روش‌های تشخیصی نیز قابل پیش‌بینی می‌باشد (نمودار 1). در پژوهش دیگری که در منطقه تبریز توسط انزابی و همکاران صورت گرفته است با انجام آزمایش PCR بر روی شیر 80 رأس گاو مشکوک به ابتلا به بیماری یون تعداد 25 نمونه مثبت گزارش شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.