Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه فراوانی شش ژن مولد آنتروتوکسین در استافیلوکوکوس ارئوس های جدا شده از پنیرهای محلی به روش Multiplex PCR

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (8 صفحه - از 1 تا 8)

با توجه به اهمیت انتروتوکسین‌های استافیلوکوکوس آرئوس به عنوان یکی از عوامل عمده مسمومیت‌های غذایی، بررسی روش‌های متعدد نظیر جداسازی، شناسایی و دسته‌بندی این انتروتوکسین‌ها ضروری است. در این تحقیق 22 سویه باکتری استافیلوکوکوس آرئوس کوآگولاز مثبت جدا شده از پنیرهای سنتی روستاهای شهرستان مراغه برای بررسی وجود شش ژن انتروتوکسین با استفاده از روش Multiplex PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا DNA نمونه‌ها استخراج شده و سپس Multiplex PCR برای حضور ژن‌های انتروتوکسین a، b، g،h ،i و j بر روی نمونه‌ها انجام شد. در بین ژن‌های انتروتوکسین مورد آزمایش ژن Seg با بیشترین فراوانی (8 سویه) و ژن Seb با کمترین فراوانی (منفی) گزارش شد. در 9 مورد (9/40 %) از جدایه‌ها، ژن‌های انتروتوکسین مورد آزمایش مشاهده شد. چهار مورد (18/18%) دارای بیش از یک نوع ژن انتروتوکسین بودند. نتایج مطالعه نشان داد اکثر استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از پنیرهای محلی دارای پتانسیل تولید انتروتوکسین می‌باشند.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق 22 سویه باکتری استافیلوکوکوس آرئوس کوآگولاز مثبت جدا شده از پنیرهای سنتی روستاهای شهرستان مراغه برای بررسی وجود شش ژن انتروتوکسین با استفاده از روش Multiplex PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. هدف از انجام این تحقیق، تعیین فراوانی شش ژن مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونه‌های پنیر محلی روستاهای شهرستان مراغه به روش Multiplex PCR بود. aureus PTCC 1112 ، محل های تشکیل باند: bp287 : Sha، شماره 1: bp 287 ، شماره 4 : bp 454 ، شماره 10 : bp 287 و bp 454 ، شماره 13 : bp 521 ، شماره 53 : bp 287 ، شماره 86 : bp 287 و bp 454 و bp 142 ، شماره 36 : bp 287 و bp 521 ، شماره 6 : bp 287 و bp 360 ، شماره 57 : bp 287 جدول2- فراوانی ژن‌های مولد انتروتوکسین و فراوانی باهم بودن این ژن‌ها در یک سویه تعداد سویه‌ها ترکیب ژن‌ها تعداد سویه‌ها ژن 1 Sea+Seg 2 Sea 1 Seg+Seh - Seb 1 Seg+Sei 8 Seg 1 Seg+Sei+Sej 1 Seh 3 Sei 1 Sej 22 جمع بحث و نتیجه‌گیری مطاله بر روی مسمومیت‌های غذایی با منشاء استافیلوکوکوس آرئوس به قرن 19 باز می‌گردد (Abbar, 2010)، زمانی که به نظر می‌رسید شیر و فرآورده‌های آن اهمیت زیادی در خصوص چنین مسمومیت‌هایی دارند. نتایج مطالعات بدست آمده در این تحقیق در مقایسه با سایر مطالعات، نشان‌دهنده اختلاف در پراکندگی ژن‌های موثر در تولید انواع انتروتوکسین در بین سویه‌های مختلف استافیلوکوکوس آرئوس می‌باشد که این امر احتمالا از تفاوت‌های جغرافیایی و نیز اختلاف در منشاء اکولوژیکی سویه‌های جدا شده (شیر، انسان و دام‌های مختلف) ناشی می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.