Skip to main content
فهرست مقالات

منابع اطلاعاتی به عنوان یکی از نظامهای پشتیبانی در آموزش الکترونیکی: مطالعه موردی دانشجویان دوره های آموزش مجازی دانشگاه شیراز مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (23 صفحه - از 90 تا 112)

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است تا میزان استفاده دانشجویان دوره‌های آموزش الکترونیکی از منابع اطلاعاتی مربوط به رشته تحصیلی آنان مشخص شود. مشخص ساختن مشکلاتی که دانشجویان در دسترسی به اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی با آنها مواجه می شوند و ارائه راهکارهایی در خصوص تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دوره‌های آموزش مجازی جزو اهداف جزئی پژوهش حاضر است. در اجرای این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان واحد آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز درسال تحصیلی 85-1384 تشکیل می‌دهند و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه است. یافته‌ها نشان ‌می‌دهد که اکثر دانشجویان دوره‌های آموزش‌مجازی از منابع اطلاعاتی استفاده می‌کنند و میزان استفاده آنها تقریبا در سطح متوسط قرار دارد. تجزیه و تحلیل نتایج مشخص کرد که دربین گروههای سنی مختلف از نظر میزان استفاده از منابع اطلاعاتی اختلاف معناداری وجود دارد و همچنین، از نظر میزان استفاده در بین مقاطع تحصیلی نیز اختلاف معناداراست. ازسوی دیگر، مهم‌ترین مشکل دانشجویان در دسترسی به منابع اطلاعاتی نبود کتابخانه دارای اطلاعات مربوط و مناسب و مهم‌ترین دلیل عدم استفاده دانشجویان ازمنابع اطلاعاتی نداشتن فرصت کافی برای خواندنیهای اضافی است.

کلیدواژه ها:

آموزش الکترونیکی ، کتابخانه‌ها و منابع اطلاعاتی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.