Skip to main content
فهرست مقالات

نیمرخ سبک‌های دلبستگی، اعتیاد به تلفن همراه و نحوه استفاده از آن در دانشجویان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 87 تا 104)

سبک­های دلبستگی از تاثیرگذارترین عوامل بروز رفتار در انسان­ها هستند و می­توانند در بروز رفتارهای مختلف از جمله چگونگی استفاده از تلفن همراه و در مقیاس پیشرفته­تر اعتیاد به تلفن همراه نقش داشته باشند. بنابراین هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک­های دلبستگی با اعتیاد به تلفن همراه و نحوه استفاده از تلفن همراه بود. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود که در سال 93-92 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 330 دانشجو (166مرد و 164 زن) بود که به شیوه در دسترس و اتفاقی از این جامعه انتخاب شدند و پرسشنامه­های سبک­های دلبستگی کولینز و رید، اعتیاد به تلفن همراه و خود گزارشی نحوه استفاده از تلفن همراه را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل دادها از روش­های آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی از قبیل؛ میانگین، کمترین و بیش­ترین نمره، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان دادکه کاربران برای برقراری ارتباط بیش­تر از پیام کوتاه استفاده می­کنند. بیش­تر کاربران بیش­تر از یک سیم­کارت دارند. بیقراری و سردرگمی بیش­ترین احساسی است که بعد از قطع ناگهانی تلفن همراه به فرد دست می­دهد. هم­چنین مشاهده گردید بین سبک دلبستگی ناایمن و اعتیاد به تلفن همراه ارتباط وجود دارد و اعتیاد به موبایل از طریق سبک دلبستگی قابل پیش بینی است.

خلاصه ماشینی:

"بیانچی و فیلیپس (٢٠٠٥)، بر اساس مطالعات خود به تشریح علایم اعتیاد به تلفـن همـراه اشـاره کردنـد، آنهـا بیـان کردند افراد وابسته به تلفن همراه ، معمولا بیش از حد معمول ، خود را با گوشیهایشان سرگرم می - کنند و در هنگامی که به دلایلی خارج از محدوده آنتن دهی باشند نگران تماس های از دست رفتـه خود خواهند شد، اگر به دلایل حضور در یک مکان خاص کار کردن آنها با تلفـن همراهشـان قطـع شود احساس نگرانی میکنند، ممکن است افسرده و یا تحریک پذیر شوند. نتایج بررسی در مورد ١٠٠٠ نوجـوان عـادی و بزهکـار نشـان داد کـه بـین نظـارت مادرانـه ، دلبستگی به والدین و شیوه نظم دهـی والـدین بـا رفتارهـای بزهکارانـه و خلافکارانـه در نوجوانـان 1- Lee 2- attachment 3- Bowlby 4- Papalia 5- Hazan, & Shaver 6- Levy 7- Kirkpatrick 8- Pines ارتباط معناداری وجود دارد (لاب و سمپسون ، ١٩٨٨). بر اساس داده های بدست آمده از پژوهش مشاهده گردیـد که درصد بالایی از کاربران تلفن همراه برای برقراری ارتباط از سامانه پیام کوتاه استفاده مـیکننـد که این یافته همسو با نتایج منطقی(١٣٨٩) است . بررسیهای انجام شده دلالت بر این دارد که زیر بنـای فیزیولوژیک یکسانی، بین اعتیادهای دارویی و انواع رفتارهای اعتیاد گونه وجود دارد، بـه ایـن معنـا که در اعتیاد به مواد، دوپامین و نوراپی نفرین در مغز بیش تر از حد عادی ترشح میشود کـه سـبب احساس لذت میگردد، همین حالت فیزیولوژیکی در هنگام انجام رفتارهایی مانند قماربازی، ورزش ، غرق شدن در اینترنت ، استفاده افراطی از تلفن همراه و ..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.