Skip to main content
فهرست مقالات

آفات و آسیب های مدیریت از منظر آموزه های دین اسلام

نویسنده:

(12 صفحه - از 225 تا 236)

کلیدواژه ها :

قرآن ،روایات ،مدیریت ،آفات

بحث در خصوص مدیریت سابقه ای بس کهن دارد؛ چرا که از روزی که بشر قدم بر عرصه خاکی نهاد و زندگی جمعی را آغاز نمود، تفکر مدیریت و سرپرستی همان اجتماع کوچک را در ذهن خود پرورش داد. در دنیای کنونی که علوم و دانش بشری از جهات مختلف رشد وتوسعه پیدا کرده و سازمان های عظیم صنعتی و تولیدی ایجاد شده است ، مساله مهم ، چگونگی اداره مجموع های بزرگ انسانی بوده است . پرواضح است که امروزه مباحث فراوانی پیرامون مدیریت مطرح گردیده و از زوایای مختلفی به آن نگریسته شده است . یکی از این موضوعات ، آفات ریاست است که این پژوهش درصدد است تا از منظر قرآن و احادیث به تبیین و تشریح آن بپردازد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده : آفات ، مدیریت ، قرآن ، روایات واژه های کلیدی: مقدمه آدمی از ابتدای پیدایش خود و تاجایی که تاریخ مدون او حکایـت دارد، زنـدگی خـود را بـه صورت دسته جمعی و گروهی داشته است که مستلزم تقسیم کار و مسئولیت و درج بندی نقش افراد در گروه میباشد. قرآن کریم در معرفی مسـتکبران بـه شـیوه هـای اسـتکبار چنین اشاره نموده است : الف ) استضعاف کشیدن مردم / / / (قصص ، ٤)؛ فرعون در زمین برتریجویی کرد، و اهل آن را به گروه های مختلفـی تقسـیم نمود، گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، پسرانشـان را سـر مـیبریـد و زنانشـان را (بـرای کنیزی و خدمت ) زنده نگه می داشت . قرآن کریم عذابی دردناک را برای عالمان اهل کتاب به جهت علاقه مندی آنان به چاپلوسی / / و ستایش بیجا در نظر گرفته و می فرماید: / / / / / (آل عمـران ، ١٨٧و١٨٨)؛ و آن گاه که خداوند از اهل کتاب پیمان محکم گرفت که آن را حتما برای مـردم بیـان کنیـد و کتمانش نسازید، آن ها این را پشـت سـر انداختنـد و آن را بـه بهـای نـاچیزی فروختنـد، پـس بدمعامله ای کردند* مپندار آنان که به کردار زشت خود شـادمانند و دوسـت دارنـد بـرای آنچـه نکرده اند، ستوده شوند، از عذاب الهی برکنارند، و برایشان عذابی دردناک است . از حضرت علی(ع ) نیز منقول است که به چاپلوسان فرمود: «از من تعریف و تمجیـد نکنیـد؛ چون یا دروغ می گویید (که در این صورت مرتکب گناه شده اید) یا راست می گوییـد؛ کـه مـن تنها در حد توان و وظیفه ام کار انجام داده ام و نیازی بـه تعریـف و تمجیـد نـدارم ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.