Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحدهای منطقه 12)

نویسنده:

(14 صفحه - از 91 تا 104)

کلیدواژه ها :

مدیریت زمان ،کارآفرینی

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور فراهم آوردن الگوی مناسب برای مدیریت زمان دانشجویان براساس کارآفرینی آنان است . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه ١٢ تشکیل می دهند. که از میان آنها تعداد ١٨١ نفر به روش تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته کارآفرینی و مدیریت زمان است . نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که : ١- بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان رابطه وجود دارد. ٢- الگوی کارآفرینی براساس مدیریت زمان دانشجویان به قرار زیر است : (پشتکار) ٠.٣٨٩ + (خلاقیت ) ٠.٢٥٨ + ٩.٤٣٥ = مدیریت زمان

خلاصه ماشینی:

"١) برای سنجش کارآفرینی از پرسشنامه ای مشتمل بر ٥٨ سوال بر اساس گزینه های خیلی مخالفم = ١، مخالفم = ٢، نظری ندارم = ٣، موافقم = ٤ و خیلی موافقم = ٥ که در مجموع نظرات را در مورد ویژگی های افراد کارآفرینی نشان می دهد به آنها پاسخ داده شده پرسشنامه فوق با مقیاس لیکرت از ١٠ خرده مقیاس ریسک پذیری و رقابت جویی ، خلاقیت ، داشتن پشتکار، پیشرفت ، اعتماد به نفس ، واقع گرایی و انتقادپذیری ، کنترل درونی و نیاز به استقلال تشکیل شده است . تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی مدیریت زمان مدیران براساس مؤلفه های کارآفرینی آنان (n=181) شاخص ها متغیرها ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده (بتا) t سطح معنی داری عدد ثابت ٩. شواهد پژوهش حاکی از این است که دانشجویان آگاهی و توانایی آن را دارند که با بهره گیری از توانایی های درونی ، دانش تخصصی و تقویت توانایی علمی خود با کمک آموزش های علمی بالا توانمندی خود را برای مدیریت زمان براساس کارآفرینی تقویت کنند. با توجه به هدف پژوهش فوق مبنی بر رابطه بین کارآفرینی و مدیریت زمان دانشجویان ، یافته های پژوهش حاکی از این است که دانشجویان آگاهی و توانایی آن را دارند که با بهره گیری از توانایی های درونی ، دانش تخصصی و تقویت توانایی علمی خود با کمک آموزش های علمی بالا و توانمندی ، خود را برای مدیریت زمان براساس کارآفرینی تقویت کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.