Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی و حافظه شرح حال در افراد دارای اعتیاد به مواد محرک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 37 تا 54)

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی و حافظه شرح حال در افراد دارای اعتیاد به مواد محرک بود. روش: این پژوهش بر اساس طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. از مردان مصرف کننده مواد محرک که در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۳ به مرکز درمانی اجتماع مدار وردیج استان تهران مراجعه کرده بودند، ۲۷ نفر با روش نمونه گیری هدفمند و لحاظ کردن ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. در مرحله پذیرش و اتمام درمان افراد در این مرکز (درمان ۴ ماهه)، از آزمون های ویسکانسین، استروپ، برج لندن، فراخنای ارقام و پرسشنامه حافظه شرح حال برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان اجتماع مدار به صورت معناداری در بهبود نمرات آزمون های ویسکانسین، استروپ، برج لندن و فراخنای ارقام موثر می باشد. همچنین در نمرات مربوط به اختصاصی شدن خاطرات حافظه شرح حال، تاثیر معناداری داشته است. نتیجه گیری: با توجه به تاثیرات سبب شناسی، درمانی و پیشگیری کارکردهای اجرایی و حافظه شرح حال در اعتیاد، پیشنهاد می شود در مداخلات درمانی و پیشگیری از عود، از برنامه درمان اجتماع مدار استفاده شود.

خلاصه ماشینی:

"Connolly Brorson, Ajo Arnevik, Rand-Hendriksen & Duckert روش جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری روش پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح یک گروهی پیش آزمون-پس آزمون بود (لازم به ذکر است به دلیل اینکه هر هفته در درمان اجتماع‌مدار، تست های اعتیاد از افراد به عمل می آید و افراد در طی ۴ ماه اقامت، بدون مصرف مواد می باشند، انتخاب گروه کنترلی که بعد از سم زدایی در مدت ۴ ماه هیچ مصرف موادی را نداشته باشند و تحت درمانی قرار نگیرند، با توجه به عدم توانایی کنترل کامل این شرایط برای گروه کنترل، امکان گماردن گروه کنترل در این پژوهش وجود نداشت، همچنین به دلیل سکونت افراد در شهرهای مختلف کشور نیز، امکان انجام ارزیابی در مرحله پیگیری از ما گرفته شد)، جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد مبتلا به اعتیاد بود که در ۶ ماهه ی دوم سال ۱۳۹۳ به مرکز درمان اجتماع مدار وردیج استان تهران مراجعه کرده بودند، ازاین بین نمونه ای به تعداد ۲۷ نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج (معیارهای ورود شامل گذراندن دوره سم زدایی، میزان تحصیلات حداقل سوم راهنمایی و رضایت آگاهانه از شرکت در پژوهش و معیارهای خروج شامل انصراف از درمان، لغزش از درمان و اخراج از درمان) انتخاب شد. Kong, He, Auerbach, McWhinnie & Xiao نتیجه گرفت که این درمان با بهبود افسردگی می تواند در بهبود وضعیت حافظه شرح حال افراد دارای اعتیاد موثر باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.