Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش خواندن بر میانگین طول گفته ی کودکان سخت شنوا

نویسنده:

(10 صفحه - از 72 تا 81)

هدف: فقدان شنوایی، رشد زبان را دچار آسیب نموده و متعاقب آن مهارت­های گفتاری و شناختی به کندی پیشرفت می­کند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش خواندن بر بهبود بخشیدن به میانگین طول گفتۀ کودکان سخت شنواست. روش مطالعه: در مطالعۀ نیمه‌تجربی تک‌گروهی با پیش آزمون- پس آزمون، 6 کودک سخت شنوا با روش نمونه­گیری دردسترس، از جامعۀ آماری کودکان سخت­شنوای مراجعه کننده به مراکز آموزشی- درمانی گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، انتخاب شدند و طی مدت 6 ماه با فشردگی دو جلسۀ 45 دقیقه­ای در هفته مورد آموزش خواندن به شیوۀ کل­خوانی قرار گرفتند. میانگین طول گفتۀ این کودکان به عنوان ملاکی از رشد زبانی قبل و پس از مداخله بدست آمد و تغییرات آن­ با کمک آزمون ناپارامتری ویلکاکسون بررسی گردید. یافته‌ها: نتایج نشان دادکه میانگین طول گفتۀ تمامی آزمودنی­ها پس از آموزش افزایش یافت و این افزایش معنی‌دار به دست آمد (p=0.028). بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد آموزش خواندن که زبانی دیداری است، بر افزایش میانگین طول گفته در کودکان سخت­شنوا تأثیر دارد و می­تواند برخی مشکلات زبانی حاصل از نقص شنوایی را در آن­ها بهبود ببخشد. به عبارتی خواندن می­تواند به عنوان راهکار درمانی برای آموزش زبان شفاهی به کودکان سخت­شنوا مورد استفاده قرار گیرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.