Skip to main content
فهرست مقالات

تمرین اختیاری سطح CDNF قشر مخ را در مدل تجربی موش های در معرض 6-OHDA افزایش می دهد مقاله

نویسنده:

چکیده:

مقدمه و هدف: یکی از نقش­هایی که عوامل نوروتروفیک در مغز ایفا می­کنند حفاظت از نرون­ها در برابر آسیب­های ناشی از استرس اکسایشی است. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر تمرینات دویدن روی چرخ دوار بر سطح عامل نوروتروفیک دوپامین مغزی (CDNF) قشر مخ در مدل تجربی موش­های در معرض 6 هیدروکسی دوپامین بود. روش‌شناسی: در این مطالعه تجربی، 30 سر موش ­صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه: کنترل سالم ،تمرین سالم، کنترل پارکینسونی، گروهی که ابتدا تمرین داشتند و سپس پارکینسونی شد(تمرین_پارکینسون)، تقسیم شدند. گروه­های تمرین به مدت 12 هفته در قفس مخصوص که مجهز به چرخ دوار بود قرار گرفتند. پس از 12 هفته، 6-OHDA به داخل بطن راست مغز تزریق شد و نهایتا پنج روز بعد از تزریق داخل بطنی، بافت برداری انجام و سطح CDNF قشرمخ حیوان با روش ELISA اندازه گیری شد. داده­ها به روش آزمون آماری واریانس یکطرفه بین گروهها مورد مقایسه قرارگرفت. یافته‌ها: 6-OHDA مقدار پروتئین CDNF در قشر مخ آزمودنی­های کنترل پارکینسونی شده در مقایسه با آزمودنی­های کنترل سالم را کاهش داد (017/0=P). سطح CDNF در گروه تمرین پارکینسونی بالاتر از گروه کنترل پارکینسونی بود (002/0=P). نتیجه­گیری: نتیجه این پژوهش نشان داد که پیش درمان با استفاده از تمرینات ورزشی اختیاری سبب افزایش سطح CDNF قشر مخ شده و بنابراین موجب بالا رفتن طول عمر نورون­ها در برابر تخریب اکسیداتیو ناشی از سمیت 6-OHDA می­شود. در نتیجه، می توان گفت نقش حفاظتی در برابر بیماری پارکینسون دارد.

کلیدواژه ها:

تمرین اختیاری ، هیدروکسی دوپامین ، CDNF


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.