Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه‌ی عملکرد نوروپسیکولوژیک افراد افسرده، وسواسی – اجباری غیربالینی با افراد سالم: الگوی سه مولفه‌ای کارکردهای اجرایی میاک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (32 صفحه - از 161 تا 192)

کرده بودند از مطالعه کنار گذاشته شدند. تحلیل داده­های به دست آمده نشان داد که در زمینه بازداری، بین گروه کنترل با گروه­های بیمار تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین گروه وسواسی- اجباری و افسرده نیز تفاوت معنادار وجود داشت، بدین صورت که در افسرده­ها شدت نقص بیشتر بود. در متغیر تغییر آمایه نیز بین افراد سالم و بیماران تفاوت وجود داشت ولی شدت نقص ها در گروه افسرده بیشتر از وسواسی- اجباری بود. در زمینه­ی به­روز رسانی حافظه­ی فعال نیز گروه سالم با بیماران تفاوت داشتند، اما بین افسرده­­ها و وسواسی- اجباری­ها تفاوتی وجود نداشت. یافته­های مطالعه­ی حاضر نشان دادند که هم بیماران افسرده و هم بیماران وسواسی- اجباری در مولفه­های سه­گانه دچار آسیب هستند. اما بیماران افسرده در بیشتر زمینه­ها نقص شدیدتری نسبت به بیماران وسواسی- اجباری نشان می­دهند.

خلاصه ماشینی:

"پژوهـش ها نشان مـی دهند که این بـیماران در کارکردهـای اجرایی شـامل تـوجه (گـروسمن و هـمکاران ، ۱۹۹۳؛ به نـقل از راس و ابمـیر۴، ۲۰۰۶؛ موریـتز۵ و هـمکاران ، ۲۰۰۲؛ پرتـر۶ و همـکاران ، ۲۰۰۳؛ پـورسـل ۷و هـمکاران ، ۱۹۹۷؛ روانکیلد ۱ و همکاران ، ۲۰۰۲؛ تریچارد و همکاران ، ۱۹۹۵؛ و میالت ، ۱۹۹۶؛ زاکزانیس و 1- Eldrkin-Tompson 2- Nakano 3- Wagner 4- Rose & Ebmeier 5- Moritz 6- Porter 7- Purcell 8- Ravankild همکاران ، ۱۹۹۹؛ به نقل از هوگدال ۱ و همکاران ، ۲۰۰۳) ، تصمیم گیری (مورفی و همکاران ، ۲۰۰۱) و برنامه ریزی (بیتس و همکاران ، ۱۹۹۶؛ الیوت و همکاران ، ۱۹۹۶؛ پرتر و همکاران ، ۲۰۰۳)، سرعت پردازش اطلاعات ، توجه انتخابی و گوش به زنگ بودن (اگلند۲ و همکاران ، ۲۰۰۳) بازداری و سیالی کلامی (ناکانو و همکاران ، ۲۰۰۸) نقص هایی نشان می دهند. شواهد این فرضیه عمدتا از افزایش میزان بروز اختلال وسواسی - اجـباری در افـراد دارای آسیب بـه عـقده های پایـه (دمارچـی ۹ و همـکاران ، ۲۰۰۰) و مطالعات تصویربـرداری عصبی کارکردی که بیش عـملکردی را در مدار زیرکرتکسی فـرونتال در 1- Hugdahl 2- Egeland 3- Crews 4- Pardo 5- Kang 6- Saxena 7- Omori 8- Szesko 9- De Marchi افراد مبتلا به این اختلال نشان می دهد (ساخنا و همکاران ، ۱۹۹۹؛ راچ و همکاران ، ۱۹۹۴؛ به نقل از کانگ و همکاران ، ۲۰۰۴) نشات گرفته است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.