Skip to main content
فهرست مقالات

اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (29 صفحه - از 157 تا 185)

پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجیمدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل و به روش همبستگی انجام شده است. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت و به منظور اطمینان از روایی و اعتبار پرسشنامه، نظرات و پیشنهاد‌های سه نفر از مصاحبه‌شوندگان، سه نفر از استادان همکار و دونفر از دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی و آموزش عالی در نهایی کردن گویه­های پرسشنامه لحاظ شده است و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرانباخ با مقدار 94/0 به‌دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش و یافته‌ها در قالب تحلیل معادلات ساختاری و لیزرل انجام شده است. پنج مؤلفه و مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی ازجمله شرایط و عوامل تأثیرگذار فردی، شرایط و عوامل سازمانی (دانشگاه)، شرایط و عملکرد مسئولان وزارت و دانشگاه، استراتژی بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی و نتایج اجرای برنامه‌ها با زیر مؤلفه‌ها، باعث شکل‌دهی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی شده است. نتایج شاخص‌های برازش مدل معادلات ساختاری پژوهش حاکی از آن است تمامی شاخص­ها در حد بسیار مطلوب گزارش شده‌اند و همچنین متغیرهای پیش­بین 60 درصد واریانس متغیرهای وابسته را تبیین کرده‌اند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.