Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش بیماران مبتلا به MS نسبت به کیفیت زندگی خویش و خدمات مشاوره و روان شناسی مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (28 صفحه - از 89 تا 116)

چکیده:

کیفیت زندگی مفهومی است چند بعدی است، که بیانگردرک بیمار از وضعیت سلامت ورفاه جسمانی و روانی خویش است(32). بنابراین، تعریف درک و نگرش بیمار از عوامل مهم تعیین کننده کیفیت زندگی اوست.کیفیت زندگی بیماران MS (Multiple Sclerosis)به طور معنا دار از مبتلایان به سایر بیماری‌های مزمن مانند: آرتریت روماتوئید، التهاب روده، دیابت و صرع پایین تر گزارش شده است (31و20و19). ام اس یکی از بیماری‌های شایع خود ایمنی، غیرتروماتیک و پیشرونده دستگاه اعصاب مرکزی باعلت ناشناخته است. این بیماری حدود1/0 درصد از کل جامعه را در سالهای جوانی مبتلا می‌کند (29). ام اس بیماری مزمن و اغلب ناتوان کننده است که بر ابعاد مختلف زندگی فرد و خانواده او تاثیر نامطلوب برجای می‌گذارد (26). هدف این پژوهش بررسی نگرش بیماران MS نسبت به ابعاد مختلف کیفیت زندگی خویش و نقشی است که خدمات مشاوره و روان شناسی در این راستا می‌توانند ایفا کنند. این تحقیق توصیفی است و جامعه آن را بیماران مراجعه کننده به انجمن‌های ام اس کشور و نمونه 10 % این جمعیت (1000 نفر)، که را شامل می‌شود، در دسترس بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه موردی نیمه ساختار است. یافته‌ها بیانگر این است که تفاوت نگرش مردان و زنان نسبت به عوامل عاطفی -روانی شروع یا تشدید کننده بیماری آنها معنا دار است. عوامل شکست تحصیلی، دانش آموزان زن را بیشتر از دانش آموزان مرد متاثر کرده است. همین طور، مشکلات اقتصادی و بیکاری برای زنان عامل شروع یا تشدید کننده قوی تری بوده است. عوامل خانوادگی: کودکی نامناسب، اختلاف و جدایی والدین، اختلاف‌های زناشویی، بی‌وفایی همسر، ازدواج مجدد همسر، و فوت عزیزان فشار روانی بیشتری رابرزنان وارد آورده است. هر دو جنس بر این باور هستند، که مسئولیت زنان امروزبیشتر و ارتباط‌های اجتماعی آن‌ها کمتراست و بیشتر از مرد‌ها تنهامی مانند. بین نگرش مذهبی بیماران و آن چه را که عامل شفای خود می‌دانند تفاوت معنا دار است (0001/0 = P) جنسیت درباره نگرش به کیفیت زندگی عاملی موثر نبوده است. نگرش بیماران متاهل ومجرد در ابعاد جسمی، روانی، و اقتصادی متفاوت است، لیکن در ابعاد خانوادگی، اجتماعی و تفریحی تفاوت آن‌ها معنا دار نیست. نگاه بیماران شاغل و غیر شاغل به بیماری خود فقط در بعد جسمی یکسان است؛ در پنج بعد دیگر متفاوت و به نفع افراد شاغل است. مهمترین عامل ایجاد کننده بیماری از منظر زنان مشکلات شخصی، عاطفی – روانی و از دیدگاه مردان مشکلات شغلی و اقتصادی بوده است. حرص وجوش و عصبا نیت مهمترین عامل حاد کننده بیماری تلقی شده است. 7/73 % بیماران نسبت به استفاده از خدمات مشاوره و راهنمایی ابراز علاقه‌مندی کرده اند. 6/79 % تا کنون از این خدمات استفاده نکرده اند. مهمترین پیشنهاد تحقیق،علاوه بر درمان‌های دارویی و فیزیکی، پرداختن به مسائل عاطفی-روانی‌ اجتماعی بیماران از طریق خدمات مکمل مشاوره، روان شناسی و مدد کاری در راستای تغیر نگرش و توانمند سازی اجتماعی بیماران است. تربیت نیروهای پرستار – مشاور به منظور تامین بخشی از خدمات مکمل مذکورمی تواند امید بخش باشد

خلاصه ماشینی:

"نتایج آزمون توکی تعقیبی به طور دقیق‌تر نشان می‌دهد افراد مضطرب به طور معناداری کلمات تهدید کننده را بیشتر از افراد افسرده،دارای اختلال ترکیبی و سالم به خاطر آورده‌اند و بر اساس نتایج توکی تعقیبی دانشجویان مضطرب،دارای اختلال ترکیبی و سالم،لغات با بار عاطفی منفی را تحت شرایط آسان در حافظه ضمنی کمتر از افراد افسرده یادآوری کرده‌اند. میانگین نمره‌های یادآوری دانشجویان پسر نیز در حافظه ضمنی تحت شرایط دشوار درباره لغات با بار عاطفی مثبت(4/1)،لغات با بار عاطفی منفی(3/4)و لغات تهدید کننده(ادراک پیامد مخاطره)(4/3)بوده است. لذا همان گونه که تحقیق کنونی نیز نشان می‌دهد گرچه افراد افسرده هم در تکالیف آسان و هم در تکالیف دشوار در حافظه ضمنی لغات با بار عاطفی منفی را نسبت به افراد مضطرب،اختلال ترکیبی و سالم بیشتر به خاطر آوردند،اما در شرایط آسان یادآوری بهتری داشته‌اند. در تحقیق حاضر نیز اضطراب سوگیری در یادآوری کلمات تهدید کننده(ادراک پیامد مخاطره)را باعث شده و به این دلیل در تکالیف دشوار به ویژه در حافظه آشکار یادآوری کمتر شده،زیرا در مرحله رمزگردانی بخشی از ظرفیت ذهنی اشغال شده بنابراین،فرد در یادآوری تکالیف دشوار،هشیارانه به خاطر می‌آورد،(زیرا حافظه آشکار بیشتر با بعد هشیار سر و کار دارد)لذا فرد این دسته از کلمات را کندتر یادآوری می‌کند. بنابراین،در تحقیق حاضر نیز دربارۀ افراد مبتلا به اختلال ترکیبی اینگونه استنباط می‌شود که احتمالا آنها چون تحت شرایط دشوار پردازش شناختی سطحی دارند و از آن جایی که تکالیف دشوار هم در سطوح بالای شناخت پردازش می‌شوند و به سعی بیشتر برای یادآوری نیاز دارند شخص در مواجهه با این نوع تکالیف سوگیری‌بیشتری دارد و از سویی نیز همین سوگیری شناختی می‌تواند خلق فرد را نیز متأثر کند."

کلیدواژه ها:

نگرش ، کیفیت زندگی ، بیماران MS ، خدمات مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه الزهرا(س)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.