Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - بیش فعالی (نوع اغلب بی توجه)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه -بیش فعالی با تظاهر بی توجهی بود. در این پژوهش بازتوانی شناختی رایانه یار به وسیله نرمافزار گاگنی پلاس برای ٦ کودک دارای اختلال نارسایی توجه -بیش فعالی (نوع اغلب بی توجه ) در قالب پژوهش موردی اجرا شد که آزمودنی ها به شکل دو به دو با خطوط پایه ٣، ٥ و ٧ گانه به مدت ١٥ جلسه سی دقیقه ای وارد مرحله درمان شدند و سپس مرحله پیگیری ١ ماهه اجرا شد. در راستای سنجش تغییرات از آزمون "برو- نرو" و مقیاس درجه بندی شدت مشکلات رفتاری کانرز (فرم والدین و فرم معلم ) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که درصد کاهش برای هر یک از خردهمقیاسهای بازداری پاسخ (خطای ارایه و بازداری) برای کل آزمودنی ها به ترتیب برابر با ٤٢/٧١% و ٥٧/٩١% است . به نظر می رسد که بازتوانی شناختی رایانه یار در قالب جلسات فردی، می تواند درمان موثری در بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی توجه -بیش فعالی باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.