Skip to main content
فهرست مقالات

معتبرسازی روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا در اندازه گیری هیستامین در ماست

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 23 تا 32)

آمین های بیوژن ترکیبات نیتروژنی آلی باوزن مولکولی پایین هستند که در اثر دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه آزاد ایجاد می شوند . فرآورده های شیر از جمله غذاهایی هستند که میزان آمی نهای بیوژن در آنها بالاست. جهت اندازه گیری هیستامین و سایر آمین های بیوژن در مواد غذایی روش های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که از بین آنها روش های HPLC به عنوان روش مرجع اندازه گیری هیستامین در مواد غذایی مطرح م یباشد. هدف این مطالعه معتبرسازی روش HPLC فاز معکوس جهت اندازه گیری هیستامین در ماست بود. فاز متحرک متشکل از استونیتریل و آب به نسبت (18:88v/.v) با سرعت جریان 0/5mlmim به صورت ایزوکراتیک بوده و پیک ها با استفاده از دتکتور uv در طول موج nm254 ردیابی گردیدند. پس از تزریق غلظت های مختلف از استاندارد هیستامین منحنی کالیبراسیون خطی بوده و ضریب تعیین کننده (r2) به میزان 0/998 بدست آمد . بازیافت مناسب در همه سطوح آلودگی مشاهده گردید و میانگین بازیافت 84 % برآورد گردید. در آزمون تکرارپذیری نیز درصد انحراف معیار نسبی (RSD 0/0) بدست آمد. حد تشخیص و حد سنجش نیز به ترتیب و 0/14u/ml و 0/42u/ml بودند. نتایج آزمون معتبرسازی نشان داد که می توان از این روش به عنوان یک روش قابل اعتماد و سریع جهت انداز هگیری هیستامین در ماست استفاده نمود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.