Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متأهل عادی شهر اهواز

نویسنده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متاهل عادی شهر اهواز بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل زوجین طلاق گرفته و افراد متاهل عادی شهر اهواز را تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها 120 زن و مرد (60 فرد طلاق گرفته و 60 نفر متاهل) به روش داوطلبانه انتخاب شدند. این افراد از لحاظ سن، وضعیت اجتماعی –اقتصادی، طول مدت ازدواج و سایر متغییرهای مورد نظر در پژوهش همسان بودند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه‌های خیانت زناشویی مارک واتلی (2006) و هوش هیجانی سیبریاشرینگ (1999) استفاده گردید. طرح تحقیق توصیفی– علی مقایسه‌ای است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون مانوا نشان داد که بین مطلقین و افراد متاهل عادی از لحاظ میزان خیانت زناشویی و هوش هیجانی تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد. یعنی میزان خیانت زناشویی در افراد مطلقه در مقایسه با افراد متاهل عادی بیشتر بوده است اما میزان هوش هیجانی افراد مطلقه پایین‌تر از افراد متاهل عادی بوده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.