Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین کنترل وضعیتی ایستا و پویا و وقوع آسیب های اندام تحتانی در زنان ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 127 تا 140)

چکیده:

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که زنان ورزشکار نسبت به ورزشکاران مرد طی فعالیت‌های ورزشی بیشتر دچار آسیب‌دیدگی در اندام تحتانی می‌شوند و به نظر می‌رسد این آسیب‌ها با کنترل وضعیتی در ارتباط باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین کنترل وضعیتی ایستا و پویا و وقوع آسیب‌های اندام تحتانی در زنانآورزشکار با استفاده از تست‌های عملکردی و بالینی بود. آزمودنی‌های این تحقیق تعداد۵۰ نفر از زنان ورزشکار در سطح دانشگاهی در رشته های والیبال, بسکتبال و هندبال با میانگین سنی 21/3+1/4 سنی میانگین قد 163/06+2/23 سانتی‌متر و میانگین وزن ۲/۱۴ + ۵۹/۹۲ کیلوگرم و با سابقة آسیب در انسدام تحتانی در طی دو سال گذشته بودند که به‌صورت هدفمند درآاین تحقیّق انتخاب شدند. در این پژوهش از فسرم جمع آوری اطلاعات جهت آسیب‌های ورزشکاران و از آزمون تعادلی گردش ستاره برای سنجش کنترل وضعیتی پوبا واز آزمون باس استیک برایارّزیابی کنترل وضعیتی ایستا استفاده شد. از روش آمار توصیفی, ضریب همبستگی پیّرشون و آزمون فیشر 2 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد (سطح معنی‌داری ۰/۰۵ -P=). یافته‌های پژوهش نشان داد که بین کنترل وضعیتی ایستا و پویا و وقوع آسیب‌های اندام تحتانی در زنان ورزشکار ارتباط معنی‌دار منفضی وجود دارد (۰/۶۲۰- R=با توجه به نتایج پژوهش حاضر و در نظر گرفتن ویژگی‌ها و شرایط آزمودنی‌های تحقیق نتیجه گیری می‌شود که ضعف در کنترل وضعیتی ایستا و پویا احتمالا بتواند یکی از عوامل اثرگذار بر مسیزان آسیب‌دیدگی ورزشکاران زن باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از تمرینات افزایش‌دهندة تعادل به‌عنوان یکی از عوامل مرتبط جهت کاهش وقوع آسیب‌ها در زنان ورزشکار استفاده شود.

کلیدواژه ها:

زنان ورزشکار ،کنترل وضعیتی پویا ،کنترل وضعیتی ایستا ،آسیب اندام تحتانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.