Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی سلامت روانی زنان درحال طلاق مراجعه کننده به پزشکی قانونی اردبیل

نویسنده:

زمینه و هدف: در سال های اخیر افزایش روزافزون طلاق برای خانواده ها و جامعه مشکلات زیادی ایجاد کرده است. طلاق یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت روانی است و زنان در شرایط پر استرس نسبت به مردان هیجان های منفی بیشتری را تجربه می نمایند و میزان افسردگی در آن­ها دو برابر مردان است. این مطالعه به ارزیابی سلامت روانی زنان در حال طلاق و مقایسه آن با وضعیت زنان عادی می پردازد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی توصیفی می باشد. آزمودنی های پژوهش شامل100 زن متقاضی طلاق و 100 زن عادی بودند. متقاضیان طلاق از بین زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی اردبیل به شیوه در دسترس انتخاب شدند. گروه شاهد از بین زنان متاهل ساکن اردبیل با وضعیت فرهنگی اقتصادی مشابه که از زندگی مشترک شکایتی نداشته و تا به حال به مراجع قضایی مراجعه نکرده اند، انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها برای ارزیابی سلامت روانی مقیاس21 سوالی افسردگی، اضطراب و تنیدگی(DASS-21) و مقیاس افکار خودکشی «بک» در نظر گرفته شد. نتایج توسط نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ­ها: نتایج یافته ها نشان داد که میانگین نمرات زنان درحال طلاق در معیارهای افسردگی، اضطراب و تنیدگی و افکارخودکشی، بالاتر از میانگین نمرات گروه شاهد بود و این اختلاف نسبت به گروه شاهد معنی دار بود (p<0.05).نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که زنان درحال طلاق نسبت به همتایان متاهل خود مشکلات روان شناختی بیشتری دارند و افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در آن­ها بیشتر است. لذا به نظر می رسدکه در این شرایط انجام اقدامات حمایتی، مشاوره درمانی و ... برای کاهش اضطراب و تنش و پیشگیری از بروز افسردگی و اقدام به خودکشی ضرورت بیشتری داشته و حمایت جدی خانواده ها و سازمان های مددکاری اجتماعی را می طلبد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.