Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوه های کیفیت بخشی دوره های آموزشی رشته برق صنعتی (طرح 18 ماهه) و اتومکانیک درجه یک مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان مازندران از دیدگاه کارفرمایان مقاله

نویسنده:

چکیده:

آموزش به مفهوم عام نقش کلیدی رشد و توسعه را به عهده دارد و همانطور که بارها شنیدهایم« آموزش محور توسعه» است. امروزه دانش ها - مهارتها و کاردانی مردم به طور روزافزونی در اقتصاد جهانی نقش اساسی ایفا می کند. با اهمیت یافتن این موضوع، برای ارتقاء و بهبود کیفیت نیروی کار از طریق سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و بخصوص از طریق آموزش های فنی و حرفه ای سرمایه گذاری مینمایند. چه این باور عمومیت یافته است که این نوع آموزش، کالا و خدمات مفیدی است که اشخاص و جامعه از داشتن آن بهره میجویند. هدف از این پژوهش بررسی شیوه های کیفیت بخشی به دوره های آموزشی فنی و حرفه ای استان مازندران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات یک تحقیق میدانی محسوب می شود و روش نمونه گیری نیز روش تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از کارفرمایان کارآموزان شاغل میباشند. در این پژوهش کاربردی از روش توصیفی استفاده شده است و محقق از طریق پرسشنامه به ارزیابی دو دوره آموزشی فوق از دیدگاه کارفرمایان شاغل رشته های برق صنعتی (طرح 18 ماهه) و اتومکانیک درجه یک پرداخته است. پرسشنامه (محقق ساخته) این پژوهش در 3 گروه فوق مطابق با شاخصهای کیفی موردنظر (کارآموزان 10 شاخص کیفی، مربیان 9 شاخص کیفی و کارفرمایان 6 شاخص کیفی) تدوین گردیده و محقق با ترسیم جداول و نمودار به تجزیه و تحلیل دادههای آماری پرداخته است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به آنچه گفته شد دوره‌های آموزشی اتومکانیک درجه یک و طرح 18 ماهه تربیت کارگر ماهر رشته برق صنعتی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران از جمله رشته‌هائیست که بر مبنای نیاز جامعه طراحی و ایجاد گردیده است. محمدحسین میرزامحمدی (1383)، در تحقیق بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران از مجموعه افراد مورد نظر جامعه آماری، 2/13 درصد مؤسسات دولتی، 5/33 درصد در بخش خصوصی، 3/0 درصد در تعاونی‌ها، 7/3 درصد به صورت شخصی و 8/0 درصد در سایر بخش‌ها فعالیت دارند و 5/49 درصد وضعیت مؤسسه خود را مشخص نکردند. یافته ها تحلیل داده‌های کارفرمایان شاخص اول: مطلوبیت توانایی کسب شده: حال با توجه به اینکه این شاخص حداکثر دارای امتیاز 30 و حداقل دارای امتیاز6 می‌باشد دامنه به صورت نامطلوب (6 تا 14)، نسبتا مطلوب (14تا22) و مطلوب (22 تا 30) تقسیم می‌شود. از جمله اهداف آموزش‌‌های فنی و حرفه‌ای عبارتند از: 1- دستیابی به اشتغال برای افراد فاقد مهارت 2- تطبیق مهارت نیرونی انسانی با مهارت‌های جدید ناشی از تحولات فناوری 3- ارتقاء مهارت نیروی انسانی به منظور دستیابی به بهره‌وری بالاتر با این توصیف لازم می‌باشد، در کلیه نظام‌ها از جمله نظام آموزشی، فرایند ارزیابی بر کل سیستم اشراف داشته باشد زیرا ارزیابی ضمن روشن کردن وضعیت کیفی سیستم، موانع و مشکلات را شناسایی نموده و باعث انتخاب گزینه‌های مناسب جهت ارتقاء کیفیت می‌گردد و کل مجموعه را به صورت هماهنگ و منسجم در جهت رشد و تعالی مطلوب سوق می‌دهد."

کلیدواژه ها:

کیفیت آموزشی ، دوره آموزشی ، شیوه های کیفیت بخشی ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.