Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

نویسنده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرارائه تکلیف به روش حل تمرین برعملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی آموزش وپرورش منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88 - 87 مورد بررسی قرارگرفته است. باتوجه به ماهیت و اهداف تحقیق این تحقیق از نوع شبه تجربی (آزمایشی) بوده است. دو گروه آزمودنی انتخاب شدند، گروهی که تکالیف تمرینی به آن ها ارائه شد، به عنوان گروه آزمایش؛ وگروه دیگر که تکالیف تمرینی به آن ها ارائه نشد، بعنوان گروه کنترل بوده اند. در این پژوهش از طرح پیش آزمونB پس آزمون استفاده شده است. تعدادافراد نمونه از بین 131 نفر دانش آموز، 30 نفر بطور تصادفی انتخاب شدند، که از این تعداد 15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل را شامل شده است. جمع آوری اطلاعات با مراجعه کتابخانه ای، پرسشنامه عملکرد تحصیلی EPT صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده تحقیق در سطح آمار توصیفی از شاخص های فراوانی، میانه و درصد استفاده شد . تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات با نرم افزار spss صورت گرفت. همانگونه که انتظار می رفت، نتایج تحقیق نشان داد که ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی آموزش و پرورش منطقه دشمن زیاری تأثیر مثبت دارد.

خلاصه ماشینی:

"پس ازاجرای ارائه تکلیف به روش حل تمرین به دانش آموزانی که از این روش استفاده کرده اند، انتظار می رود بتوانند درانجام فعالیت یادگیری بعد از مدرسه به طور مستقل عمل کنند، تنها به مطالعه محتوای کتاب اکتفا نکنند، یادسپاری، یادآوری برای آنان تسهیل بشود و از تداخل اطلاعات پیش گستر و پس گستر جلوگیری کنند، حتی دانش آموز می تواند در آینده به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای دیگر دانش آموزان باشد. مهم ترین پیشنهاد هایی که بر اساس یافته های این پژوهش جهت استفاده معلمان، والدین، پژوهشگران علاقمند به پیگیری تکالیف شب و دانش آموزان ارائه می گردد، به شرح زیر می باشند: معلمان با بکارگیری این روش، اهتمام در رشد همه جانبه دانش آموزان داشته باشند تا آنها علاوه بر یادگیری عمیق، زمینه حل تمرین نیز برای آن ها فراهم شود؛ فعالیت هایی که پس از پایان درس به عنوان تکلیف شب به دانش آموزان به صورت حل تمرین ارائه شود، تا به یادگیری اثربخش و در نتیجه به یک عملکرد تحصیلی موفقیت آمیز رهنمون شوند؛ فعالیت هایی که پس از پایان درس به عنوان تکلیف شب به دانش آموزان به صورت حل تمرین ارائه شود،که توانایی حل تمرین ها را داشته باشند تا حس استقلال در آنها تقویت بشود؛ فعالیت هایی که پس از پایان درس به عنوان تکلیف شب به دانش آموزان به صورت حل تمرین ارائه می شود،از یک مبحث چندین نمونه ارائه بدهیم تا فراگیران با انتخاب روش به حل تمرین اقدام کنندکه در این صورت مولفه فعالیت برنامه ریزی در فراگیران تقویت می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.