Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر بازدارنگی چای سبز بر روی خوردگی الومینیوم سری 1000 در محیط های اسیدی مقاله

نویسنده:

چکیده:

استفاده از بازدارنده ها به عنوان یکی از بهترین گزینه های حفاظت از فلز در برابر خوردگی است. بازدارنده های متعددی در حالت استفاده هستند که از مواد خام ارزان می باشند و یا از ترکیباتی انتخاب شده اند که دارای هترواتم های در سیستم کربن با زنجیره ی بلند و یا معطر می باشند اما بیشتر این بازدارنده ها برای محیط سمی هستند. از آنجا که سعی برحفظ محیط زیست توسعه روزافزون دارد در کار حاضر با توجه به مواد تشکیل دهنده چای سبز، از این ماده به عنوان بازدارنده خوردگی در محیط های اسیدی اسید کلریدریک، اسید نیتریک و اسید سولفوریک برای آلومینیوم 1000 استفاده شده است. و با اندازه گیری جریان خوردگی با تکنیک LSV، میزان بازدارندگی چای سبز بدست آورده شد.

خلاصه ماشینی:

"سمیت محیطی بازدارنده های خوردگی مواد آلی باعث شد تا مطالعاتی در این مورد انجام گیرند چنانچه که قابل تجزیه در زیست محیط هستند و حاوی فلزات سنگین یا دیگر ترکیبات سمی نمی باشند. پروسه ی خوردگی بعد از تخریب مانع حفاظتی به سرعت رشد می کند و همراه با تعدادی از واکنش ها است که باعث تغییر در ترکیب و نیز صفات سطح فلزی و محیط می شود برای مثال شکل گیری اکسیده، توزیع کاتیون های فلزی به ماتریس پوشش (اندود)، تغییرات pH و پتانسیل الکتروشیمیائی. آنها باعث کاهش سرعت خوردگی توسط پروسه های زیر می شوند: - جذب یون ها / مولکول ها بر روی سطح فلزی - افزایش یا کاهش واکنش آندی و یا کاتدی - کاهش سرعت پخش واکنش دهنده ها نسبت به سطح فلز - کاهش مقاومت الکتریکی سطح فلز - بازدارنده هایی که استفاده از آنها ساده است و مزایای کاربردی زیادی دارند عوامل متعددی چون هزینه و میزان دسترس پذیری آسان و از همه مهمتر امنیت برای محیط و گونه های آن باید زمان انتخاب بازدارنده ها لحاظ شوند. بازداشتن می تواند به دلیل فرایندهای زیر روی دهد: - جذب مولکول ها یا یون های ان بر روی محل های کاتدی یا آندی - افزایش در حالت اندی یا کاتدی فرای از ولتاژ - شکل گیری فیلم مانع حفاظتی برخی از عوامل که به فعالیت بازدارنده های تخصیص داده می شوند عبارتند از - طول زنجیره - اندازه ی مولکول - پیود، معطر بودن - قدرت پیوند با جز مورد عمل - توانایی پیوند - انحلال پذیری در محیط نقش بازدارنده ها ، شکل دهی مانعی از یکی یا چندین لایه مولکولی در برابر حملات اسیدی است."

کلیدواژه ها:

آلومینیوم ، بادارنده خوردگی ، محیط اسیدی ، چای سبز


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.