Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی، ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 29 تا 44)

هدف:این پژوهش با هدف طراحی و ساخت دستگاهی جهت اندازه‌گیری و ثبت عملکرد حرکتی و نیز به دست آوردن پایایی این ابزار انجام گرفت. روش:ازاین‌رو پس از بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به پژوهش‌هایی که در زمینهء ثبت‌ عملکردهای حرکتی در خارج از کشور صورت گرفت طرح اولیهء دستگاه به دست آمد.پس از ساخت نمونهء اولیه و انجام آزمون‌های مکرر بر روی آن موفق به ساخت نمونهء اصلی دستگاه‌ گردیدند که با توجه به نبود دستگاهی مشابه در داخل کشور،طی مراحل ساخت و اندازه‌گیری‌ مجبور به تعویض چندین مدار الکترونیکی شده تا در نهایت براساس قطعات موجود در داخل، نمونهء اصلی تولید گردید.این دستگاه شامل یک بخش سخت‌افزاری جهت اجرای الگوهای‌ حرکتی متنوع توسط آزمون شونده و یک بخش نرم‌افزاری برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ اطلاعات به دست آمده می‌باشد. یافته‌ها:برای کسب پایایی این دستگاه و اطمینان از ثبات آن در اندازه‌گیری‌های مکرر،25 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌طور تصادفی انتخاب شدند و در دو آزمون با الگوی حرکتی یکسان با فاصلهء زمانی یک هفته آزمون به عمل آمد. نتیجه‌گیری:نتایج به روش ضریب همبستگی پیرسون با نرم‌افزار آماری SPSS/11 محاسبه‌ گردید و میزان پایایی با فرض نرمال بودن جامعهء آماری برای زمان حرکت 88%و برای زمان‌ عکس العمل ساده 5/83%به دست آمد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.