Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر داستان های مثنوی معنوی مولانا بر میزان مهارت پرسشگری فلسفی نوجوانان

نویسنده:

(18 صفحه - از 117 تا 134)

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر داستان های مثنوی معنوی مولانا بر میزان مهارت پرسشگری فلسفی در نوجوانان دانش آموز پایه سوم راهنمایی شهرستان تنکابن بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه نوجوانان دانش آموز سال سوم راهنمایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 89-88 به تعداد 1686 نفر می باشد. تعداد 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه 36 گزینه ای پرسشگری فلسفی و ابعاد آن (تغییر، تردید، کاوشگری و پیچیدگی) را مورد بررسی قرار داد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته های بدست آمده از تحقیق نشان داد که داستان های مثنوی معنوی مولانا بر میزان مهارت پرسشگری فلسفی و ابعاد آن بعد تردید، بعد کاوشگری، بعد پیچیدگی و بعد تغییر مؤثر است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.