Skip to main content
فهرست مقالات

تشخیص صحت و اصالت امضا در تصاویر الکترونیکی مدارک و اسناد آموزش عالی با به کارگیری عملیات مورفولوژیک مقاله

نویسنده:

چکیده:

شناسایی جعل، یا اصل بودن اسناد و مدارک علمی، یکی از چالش های اساسی پیش رو در دوره های مختلف زمانی تا به امروز بوده است. افراد جاعل و فریبکار، با به کارگیری آخرین روش ها و شیوه های ماهرانه و نیز بهره گیری از جدیدترین فناوری های روز و نرم افزارهای کامپیوتری توانسته اند به اهداف و مقاصد غیر قانونی خود دست یابند. در اکثر مواقع سند به شکلی جعل شده است که تشخیص دادن سند اصلی از جعلی حتی برای افراد متخصص نیز با دشواری همراه بوده و گاهی کارشناسان خبره را نیز به اشتباه می اندازد. امضا و مهر درج شده پای هر سند، نشان دهنده رسمیت داشتن سند و اعتبار بخشی سند توسط سازمان صادر کننده آن می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی امضا موجود در تصاویر الکترونیکی مدارک تحصیلی صادر شده توسط موسسات آموزش عالی، همچون دانشنامه های تحصیلی می باشد. تحقیق پیش رو با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و بهره گیری از عملیات مورفولوژی که بر روی تصاویر دیجیتالی مدارک صورت می گیرد انجام پذیرفته است. در ابتدا تصویر سند، بر محور X و Y منطبق و هم راستا می شود، در ادامه، در چند مرحله عملیات پیش پردازش اقدام به حذف نویز و عملیات نرمال سازی بر روی تصویر می گردد؛ سپس با استفاده از عملیات مورفولوژی قسمت های جدای امضا به یک دیگر متصل می شود و امضا به صورت یکپارچه از تصویر استخراج می گردد. در نهایت از امضای بدست آمده چند ویژگی استخراج می گردد و از طریق این ویژگی ها امضا شناسایی می شود. روش پیشنهادی با دقت شناسایی91.37% نسبت به روش های ذکر شده در این مقاله، عملکرد بهتری را نشان می دهد.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق ، از PCA برای استخراج ویژگی ها و کاهش ابعاد داده های ورودی به شبکه عصبی استفاده شده است ؛ البته قبـل از انجـام پـردازش اصلی، ابعاد تصاویر امضا به ابعاد ٢٥٦×٢٥٦ پیکسل تغییر می یابد؛ یعنی ممکن اسـت انـدازه تصـویر امضا در یک بعد افزایش و در بعد دیگر کاهش داشته باشد. مراحل این الگوریتم به صورت زیر می باشد: 1 Pixel 2 Morphology 3 Contrast Adjustment ١- مشخص کردن پاراگراف های مستند ٢- قطعه بندی١ پاراگراف های مستند ٣- مشخص کردن حوزه واقعی هر پاراگراف مستند ٤- پیدا کردن مرکز ثقل هر پاراگراف مستند ٥- شناسایی خط زمینه مبنای هر پاراگراف مستند ٦- محاسبه مقدار زاویه کجی خط زمینه مبنا برای هر پاراگراف مستند ٧- چرخاندن پاراگراف های مستند به اندازه زاویه کجی تشخیص داده شده برای هر پاراگراف در جهت عقربه های ساعت الگوریتم ارائه شده ، علاوه بر سادگی، دارای ویژگی های بسیار خوب دیگری مانند عدم مقید بودن به کیفیت تصویر بالا می باشد؛ از طرف دیگر نویز تاثیر چندانی در صحت نتایج این شـیوه نـدارد، در حالی که نویز تاثیر بسزایی در نتایج الگوریتم هایی که از سایر شیوه ها استفاده می کنند می گذارد. تشخیص زاویه انحراف اسناد توسط الگوریتم مسیر یابی خطوط متنی ژیایوری ٢، لی ٣ و چانگ جیانگ ٤، الگوریتم جدیدی را برای تشخیص سریع زاویـه انحـراف اسـناد اسکن شده ارائه می دهند؛ در این روش ، ابتدا تصویر شیب افقی با تصویر ورودی محاسبه مـی شـود، سپس بلوک های خطوط متنی را ادغام می کند تا خطوط متنی معتبر با استفاده از روش فیلتر طـول ، استخراج ٥ شوند، پس از آن می توان تصویر را نازک کرد و فقط لبه ٦ های فوقانی و تحتـانی خطـوط متنی را حفظ کرد."

کلیدواژه ها:

پردازش تصویر ، اسناد الکترونیک ، عملیات مورفولوژی ، شناسایی امضا ، استخراج امضا


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.