Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی نقش مدیریت آموزشی در رشد و توسعه خلاقیت و تفکر انتقادی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر تهران

نویسنده:

(19 صفحه - از 59 تا 77)

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی نقش مدیریت آموزشی در رشد و توسعه خلاقیت و تفکر انتقادی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1392 است. روش: از نوع کمی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. این پژوهش از نظر نحوه تجزیه و تحلیل داده ها از تحقیقات توصیفی- تحلیلی به‌شمار می‌آید. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه­های نیمه ساختار یافته و پرسش نامه­های محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه تحقیق، همة دبیران مقطع متوسطه دبیرستان­های دولتی شهر تهران هستند که از میان آنها 355 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله انجام گرفت وداده های به‌دست آمده با روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: با توجه به مفروضه‌های تحلیل عاملی، ارزش ویژه سؤال‌ها، درصد تبیین واریانس توسط هر عامل، تعداد 5 عامل از 31 سؤال به شرح زیر استخراج شد که مدیران می‌توانند با آن در جهت رشد و توسعه خلاقیت و تفکر انتقادی دانش‌آموزان مؤثر واقع شوند: 1- آموزش خلاقیت و تفکر انتقادی به دانش‌آموزان؛ 2- آموزش روش‌های تدریس خلاق و انتقادی به معلّمان؛ 3- ایجاد انگیزش در دانش‌آموزان؛ 4- ایجاد محیطی خلاق و انتقادی در محیط مدرسه و 5- ایجاد روابط انسانی مطلوب در محیط مدرسه. نتیجه‌گیری: مهم‌ترین نتیجه تحقیق حاضر این است که می‌تواند راه‌گشای مدیران، معلّمان و مختصصان برای تقویت خلاقیت و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.