Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای استقرار مدیریت کیفیت جامع و سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)

نویسنده:

(21 صفحه - از 129 تا 149)

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای استقرار مدیریت کیفیت جامع و سیستم مدیریت کیفیت (ایزو) انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 91-90 به تعداد 450 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 210 نفر برآورد گردید که این تعداد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، چهار پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت جامع در مقیاس پنج درجه ای با ضریب آلفای 83/0، پرسشنامه نه بعدی مستندسازی فعالیتها در مقیاس پنج درجه­ای با ضریب آلفای 80/0، پرسشنامه هشت بعدی اصول مدیریت کیفیت در مقیاس شش درجه­ای با ضریب آلفای 77/0 و پرسشنامه پنج بعدی اهداف کیفی دانشگاه در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت با ضریب آلفای 81/0 بوده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه­ای، کومو، بارتلت، تحلیل عاملی و فریدمن از طریق نرم­افزار آماری SPSS و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که: 1- وضعیت ابعاد 14گانه مدیریت کیفیت دمینگ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در حد بالایی میباشد. 2- میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای مستندسازی فعالیتها بر اساس سیستم مدیریت کیفیت (ایزو) در حد بالایی می­باشد. 3- شناخت مبهمی از اصول هشتگانه مدیریت کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن وجود دارد و دانشگاه مذکور، از نظر تاکید و تمرکز بر مشتری، بهتر از سایر اصول کیفیت بوده و بعد از آن، به ترتیب رهبری کارآمد، مشارکت کارکنان، رویکرد فرایندی، رویکرد سیستمی به مدیریت، بهبود مستمر، تصمیمگیری بر مبنای واقعیت­ها و در نهایت، ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین کنندگان قرار گرفته­اند. 4- اهداف کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن نیز عبارتند از اهداف آموزشی، مهارتی، فناوری، فرهنگی و پژوهشی.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.