Skip to main content
فهرست مقالات

نقش مدیران در ایجاد و توسعۀ تسهیم دانش در معلمان ابتدایی: معرفی متغیر رهبری تسهیم دانش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 85 تا 103)

پژوهش حاضر به روش تركيبي اكتشافي و با هدف بررسي نقش مديران در ايجاد و توسعه تسهيم دانش در ميان معلمان انجام شده است. ابتدا در بخش كيفي، خبرگان آموزشي به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتايج تحليل محتوا و كدگذاري مصاحبه ها ۶۰ نشانگر را شناسايي نمود. نشانگرها در قالب ۱۲ بعد شامل «باور مدير به تسهيم دانش»، «نياز آفريني براي تسهيم دانش»، «ترويج فرهنگ مشاركت در مدرسه»، «توسعه روابط و تعامل در مدرسه»، «تعيين انتظارات رسمي از معلمان براي تسهيم دانش»، «برگزاري جلسات براي تسهيم دانش»، «ايجاد فرصت غيررسمي براي تسهيم دانش»، «ايجاد و پرورش گروه هاي يادگيرنده»، «مدير به عنوان الگوي تسهيم گر دانش»، «شناسايي و پرورش معلمان مشتاق به تسهيم دانش»، «تشويق به تسهيم دانش»، و «تشويق به مستندسازي دانش» طبقه بندي شد. در بخش كمي نيز بر اساس نشانگان و ابعاد شناسايي شده، پرسش نامه رهبري تسهيم دانش طراحي شد. در اين بخش ۳۷۷ معلم مدارس ابتدايي شهر تهران به صورت تصادفي خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند و پرسش نامه را تكميل كردند. داده هاي اين بخش با استفاده از تحليل عاملي تاييدي تحليل شد. نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان داد كه الگوي اندازه گيري متغير رهبري تسهيم دانش برازش خوبي با داده ها دارد. اين پژوهش به نقش مديران در ايجاد و توسعه تسهيم دانش در معلمان تاكيد مي كند و متغير و پرسش نامه رهبري تسهيم دانش را به پژوهشگران علاقه مند پيشنهاد مي كند. در پايان در مورد يافته ها بحث شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.