Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کارکردهای نوروپسیکولوژیک در مصرف کنندگان مواد با توجه به نوع ماده مصرفی،مدت مصرف و تحصیلات افراد

نویسنده:

(11 صفحه - از 48 تا 58)

اعتياد به عنوان بيماري دوران جواني، پيچيده و چند بعدي است و بر وضعيت جسماني و كاركردهاي رواني، اجتماعي و خصوصا شناختي افراد اثرگذار است. در اين راستا،هدف ازاين پژوهش،ارزيابي كاركردهاي نوروپسيكولوژيك در مصرف كنندگان مواد با توجه به نوع ماده مصرفي، مدت مصرف و تحصيلات افراد بود. از نظر هدف، يك پژوهش بنيادي واز نظر روش علي-مقايسه اي است. جامعه ي آماري شامل كليه مصرف كنندگان شيشه، هروئين و متادون در شهراصفهان در سال 1394 بود كه به مراكز درماني، نگهداري (كمپ) و كلينيك هاي روانپزشكي و ترك اعتياد مراجعه مي نمودند. روش نمونه گيري سه گروه شيشه، هروئين و متادون به صورت هدفمند بود و گروه كنترل به صورت تصادفي انتخاب شدند. در نهايت 100 نفر به صورت تصادفي در چهار گروه شيشه (25 نفر)، هرويين (25 نفر) و متادون (25 نفر) با توجه به معيارهاي وابستگي به مواد DSM-IV-TR و گروه كنترل (25نفر) انتخاب شدند و بر اساس آزمون هاي نوروپسيكولوژيك برج لندن و استروپ مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد متغيرهاي نوع مصرف مواد(هرويين، شيشه و متادون) و مدت مصرف پيش بين هاي مناسبي براي كاركردهاي اجرايي افراد مصرف كننده مواد مي باشد اما ميزان تحصيلات پيش بين مناسبي براي كاركردهاي اجرايي مصرف كنندگان نبود. مصرف مواد مخدر موجب تغيير ساختار و عملكرد نواحي مغزي به خصوص قشر فرونتال و پره فرونتال شده و در نتيجه باعث نقص در كاركردهاي نوروپسيكولوژيك اين نواحي مي شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.