Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی برنامۀ آموزشی هوش هیجانی و مطالعۀ اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (19 صفحه - از 49 تا 67)

این پژوهش با هدف طراحی برنامه آموزش هوش هیجانی و بررسی اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری انجام شده است. این برنامه در ده جلسه دوساعته و به روش کارگاهی ارائه شده است. این پژوهش در زمره طرح‌های شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. گروه نمونه با گزینش هدفمند شامل 28 نفر از نوجوانان دختر تک‌والد با مشکلات هیجانی و رفتاری بودند که با افت آزمودنی‌ها، یازده آزمودنی در گروه آزمایشی و دوازده نفر در گروه کنترل شرکت داشتند. در این پژوهش پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL) و فرم خودسنجی نوجوانان (YSR) (آخنباخ و رسکورلا، 2001؛ مینایی، 1390) مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها‌ به روش تحلیل واریانس چندمتغیره با طرح اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد که با آموزش برنامه هوش هیجانی، مشکلات رفتاری آزمودنی‌ها کاهش یافته، و اثربخشی برنامه تا مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.