Skip to main content
فهرست مقالات

اثر بخشی آموزش کسب معنا بر حیطه های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 19 تا 34)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش کسب معنا بر بهبود حیطه های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه شهر برازجان بود. نمونه اولیه این پژوهش شامل 222 نفر بودند که پس از اعلام آمادگی جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نمودند. از کسانی که نمره آنها در پرسشنامه کیفیت زندگی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود 40 نفر به روش تصادفی انتخاب و مجددا به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(در هر گروه 20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش به صورت هر هفته یک بار در معرض 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش کسب معنا قرار گرفتند. در پایان همزمان از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و پس از گذشت یک ماه آزمون پیگیری انجام شد. داده­های حاصل از پژوهش با استفاده از روش کوواریانس چندمتغیری و تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد که آموزش کسب معنا بر بهبود حیطه های کیفیت زندگی: سلامت جسمانی، سلامت روان و روابط اجتماعی اثر دارد اما بر خلاف انتظار بر حیطه سلامت محیط تاثیری ندارد. پیگیری با فاصله یک ماه، سودمندی آموزش کسب معنا را بر حیطه های کیفیت زندگی نشان داد.

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of meaning training on the domains of life quality among mothers of children with special needs in Borazjan, Iran. 222 mothers completed the Question-nire of World Health Organization Quality of Life. 40 mothers were selected randomly from among those who were one standard deviation below the mean. These mothers were then randomly assigned to control and experimental groups. After administering a pre-test to both groups, the meaning training which lasted for 10 weekly 90-minute sessions was carried out in the experimental group. A follow-up study was run a month later. The data were analyzed using MANCOVA & ANCOVA. The results revealed a significant improvement in the domains of life quality in the experimental group over the control group. The results also showed that physical health, social relationships and psychological health had improved in the meaning training group, though the training did not have any effect on the environmental health domain. The follow-up results showed the usefulness of meaning training on the domains of quality of life.

خلاصه ماشینی:

Keywords: meaning training, domains of quality of life, children with special needs چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش کسب معنا بر بهبود حیطه‌های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه شهر برازجان بود. به‌طور خلاصه، موضوع‌های مورد بحث در جلسه‌های مداخله به شرح زیر بودند: جلسه اول: آشنایی اعضاء با محقق و بیان اصول و قواعد برگزاری جلسات آموزشی جلسه دوم: آشنایی با رویکرد معنادرمانی و مقایسه آن با رویکردهای روانکاوی و روانشناسی فردی جلسه سوم: توضیح مثلث غم انگیز زندگی و اضلاع آن، تشریح مثلث روان‌نژندی جلسه چهارم: کمک به اعضاء گروه جهت شناخت و پذیرش ویژگی‌های خویش، اشاره به آزادی اراده به عنوان یکی از ابعاد هستی انسان جلسه پنجم: تشریح عوامل ایجاد کننده اضطراب و راه‌های مقابله با آن، شناخت اضطراب وجودی جلسه ششم: توضیح مفهوم اضطراب پیش بین و آموزش تکنیک قصد متضاد و کاربردهای آن در زندگی روزمره جلسه هفتم: آموزش راه‌های کسب معنا، از طریق انجام کاری ارزشمند، غوطه ورشدن در زیبایی‌های هستی و تحمل درد و رنج جلسه هشتم: آموزش فنون تصحیح نگرش‌ها و فراخوانی و آشنایی با مفاهیم مسئولیت و مسئولیت‌پذیری جلسه نهم: آموزش مفهوم خود جدامانی به عنوان یکی از شیوه‌های حل مشکلات انسان‌ها و توضیح فن‌بازتاب زدایی جلسه دهم: مرور مفاهیم جلسات قبل و پاسخگویی به سئوالات اعضاء شرکت‌کننده یافته‌ها جدول 1 یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر کیفیت زندگی و حیطه‌های آن را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که در مرحله پس آزمون و در مرحله پیگیری بین مادران گروه آزمایش و گروه کنترل از نظر حیطه‌های کیفیت زندگی: سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت روابط اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر نتایج نشان داد که آموزش کسب معنا باعث بهبود کیفیت زندگی در زمینه، سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت روابط اجتماعی مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است.

کلیدواژه ها:

کسب معنا ، حیطه های کیفیت زندگی ، کودکان با نیازهای ویژه

Children with special needs ، meaning training ، domains of quality of life


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.