Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آگاهی مدیران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 21 تا 26)

مقدمه. آتش سوزی یکی از حوادث بسیار ناگواری است که در تاریخ بشریت زیانهای جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته است. در هنگام بروز جنگ و زلزله مناطق مسکونی و مراکز درمانی بیش از پیش در معرض آتش‌سوزی قرار دارند. براثر حوادث فوق‌الذکر در این مناطق، آتش‌سوزی در ساختمان به وقوع می‌پیوندد و بدلیل غیرمنتظره بودن زمان وقوع باید آمادگی لازم را قبلا کسب نمود و در آتش سوزیهای مراکز درمانی کادر درمان تا حدودی می‌توانند با آتش‌سوزی اطراف خود مقابله نمایند. لذا مدیران بیمارستانها باید دارای آگاهی کافی در خصوص پیشگیری، اطفای حریق و آموزشهای لازم در این مورد و... باشند. آگاهی، نگرش و مهارت مدیران می‌تواند به افزایش کارایی بیمارستان در مقابله با آتش‌سوزی یاری رساند. روش بررسی. این پژوهش توصیفی - مقطعی - کاربردی است، که در کلیه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از آموزشی و غیرآموزشی (به غیر از بیمارستان شهیدمدرس) در مدت زمان 6 ماه انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ی خودساخته است. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده و برای تحلیل داده‌ها از آزمونهای K2، پیرسون و اسپیرمن با فرض خطای 0/05= استفاده شده است. یافته‌ها. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها میانگین امتیاز کسب شده توسط یازده مدیر بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 60 نمره کل پرسشنامه برابر با (7/36 +27/63) بوده است. نتیجه‌گیری. به طور کلی نتیجه‌گیری می‌شود که درجه‌ی آگاهی مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه‌ی مدیریت بحران و بروز حریق در بیمارستان «ضعیف» است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.