Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت مشارکت کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 11 تا 16)

مقدمه:میزان پیشرفت علمی،فنی و اقتصادی یک جامعه با میزان تولید اطلاعات و دستیابی مدیران،پژوهشگران و کارشناسان به آن اطلاعات،به‌ طور مستقیم ارتباط دارد بنابراین پژوهش حاضر به تعیین ضرورت مشارکت کارکنان و اطلاع رسانان پزشکی در تحقیقات مصوب دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان از دیدگاه مجریان طرح‌ها در سال 1382 پرداخته است. روش بررسی:این پژوهش،از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی می‌باشد.جامعهء پژوهش کلیهء مجریان طرح‌های مصوب پژوهشی سال‌ 1382 حوزهء معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده که از بین 420 مجری طرح‌های مصوب تعداد 96 نفر طبق نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد و پس از تکمیل،پاسخ‌های داده شده به سوالات پرسشنامه وارد کامپیوتر گردید و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS به تحلیل اطلاعات پرداخته شد.برای سنجش اعتماد یا پایایی پرسشنامه از ضریب CronbachAlfa و برای سنجش روایی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. یافته‌ها:نتایج پژوهش نشان داد که 3/81 درصد از مجریان طرح‌های پژوهشی سال 1382 اظهار نظر کرده بودند که حضور کتابداران و اطلاع‌ رسانان پزشکی در تیم‌های تحقیقاتی لازم است. نتیجه‌گیری:با توجه به دیدگاه مثبت اکثر مجریان طرح‌های تحقیقاتی پیشنهاد شد از این نیروها در تیم‌های تحقیقاتی،مشابه مشاورین آمار، استفاده شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.