Skip to main content
فهرست مقالات

چگونگی اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت در سال 1384

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 47 تا 54)

مقدمه:در هر سازمانی به خصوص مراکز بهداشتی و درمانی جلب رضایت ارباب رجوع سبب رسیدن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده آن‌ می‌باشد.از جمله راههای جلب این رضایت،اجرای طرح تکریم ارباب رجوع است.این پژوهش با هدف بررسی میزان اجرای طرح تکریم ارباب‌ رجوع در درمانگاههای تحت پوشش صنعت نفت اصفهان در سال 1384 انجام شده است. روش بررسی:برای انجام این پژوهش توصفی،چک لیست خود ساخته استفاده شده است.این چک لیست پس از سنجش و تایید روایی و پایایی‌ در 10 درمانگاه تحت پوشش صنعت نفت اصفهان تکمیل گردید.جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش به ورت نمونه‌گیری نبوده و 10 درمانگاه‌ وابسته به صنعت نفت اصفهان را شامل می‌شد.داده‌های چک لیست با مصاحبه پژوهشگر با معاون پشتیبانی درمانگاههای صنعت نفت جمع‌آوری‌ گردید و با مشاهده و بررسی مدارک مربوط به اجرای تکریم ارباب رجوع و وضعیت ظاهری درمانگاهها صورت گرفت.برای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌ها از آمار توصیفی با کمک نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها:بنابر نتایج به دست آمده بیشترین میزان اجرای طرح 68 درصد و کمترین میزان 63 درصد بوده است و میانگین نمره کسب شده‌ درمانگاهها 2 بوده است. نتیجه‌گیری:از نتایج بدست‌آمده به طور کلی می‌توان اذعان داشت؛میزان اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در کلیه درمانگاههای تحت پوشش‌ صنعت نفت اصفهان در سال 84 متوسط بوده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.