Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه حافظه و شناخت در بیماران افسرده، وسواس و افراد بهنجار

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 25 تا 40)

هدف از این تحقیق،تعیین مشکلات شناخت و حافظه در بیماران افسرده و وسواس و مقایسهء آنها با افراد بهنجار است.نمونه‌هایی که تحت آزمون قرار گرفتند شامل 81 مورد بیمار وسواس اجباری و 91 مورد بیمار افسرده بود که به بیمارستان سینا و همچنین مطب روانپزشکان همدان از مهرماه 7731 تا اردیبهشت‌ماه 8731 مراجعه‌ کرده بودند.همچنین 83 مورد از افراد بهنجار که هیچ‌گونه سابقهء مصرف داروی‌ روانگردان و یا مراجعه به روانپزشک را نداشتند،به‌طور تصادفی انتخاب شدند و با بیماران فوق مقایسه گردیدند. تحقیق به روش علی-مقایسه‌ای انجام شد و از روش آماری تحلیل واریانس و آزمون‌ ẓtẒ استفاده گردید. فرضیه‌های تحقیق این بود که بین بیماران وسواس و افسرده و گروه بهنجار در حافظه تفاوت معنی‌داری وجود دارد.همچنین بین بیماران وسواس و افسرده و گروه‌ بهنجار از نظر شناخت تفاوت معنی‌داری وجود دارد.بین سه گروه وسواس و افسرده‌ و بهنجار از نظر سنی و جنسی در یادآوری مطالب مربوط به حافظه و شناخت تفاوت‌ معنی‌دار وجود دارد. نتایج نشان داد که بیماران وسواس و افسرده در مقایسه با گروه بهنجار از نظر حافظه تفاوت معنی‌داری دارند.در شناخت تفاوتی بین سه گروه مشاهده نشد.فقط در گروه بهنجار در بین زنان و مردان از نظر شناخت تفاوت معنی‌داری به دست آمد و میزان شناخت مردان از زنان بیشتر بود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.