Skip to main content
فهرست مقالات

راهبردهای کنار آمدن در نوجوانان شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (10 صفحه - از 17 تا 26)

هدف:بررسی‌"راهبردهای کنار آمدن‌"در نوجوانان هدف این پژوهش است.روش:1058 دانش‌آموز دختر و پسر کلاسهای سوم راهنمایی و سوم دبیرستان شهر تهران که به طور تصادفی انتخاب شده بودند،به کمک مقیاس کنارآیی‌ نوجوان مورد بررسی قرار گرفتند.این مقیاس که یک پرسشنامه 80 ماده‌ای است،هیجده نوع راهبرد کنار آمدن و سه سبک‌ کنارآیی را بررسی می‌کند.میانگین راهبردها برای همه گروهها محاسبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها روش آماری آزمون t به‌ کار برده شده.یافته‌ها:بررسی ارتباط میان راهبردها و سبک کنار آمدن و سن و جنسیت آزمودنیها نشان داد که کنارآیی‌ کارآمد با افزایش سن کاهش پیدا می‌کند.به بیان دیگر،دختران نوجوان با بالا رفتن سن نگران‌تر می‌شوند و بیشتر می‌کوشند تا مشکلاتشان را حل کنند و خود را بیشتر سرزنش می‌کنند.پسران نوجوان با ازیاد سن نگران‌تر می‌شوند،بیشتر به حل‌ مشکل می‌پردازند،کمتر مشکل را نادیده می‌گیرند و راهبردهای اقدام اجتماعی،کنار نیامدن و حمایت معنوی را کمتر به‌ کار می‌برند.نتیجه:به طور کلی دختران در مقایسه با پسران بیشتر از راهبردهای تفکر آرزومندانه،نگرانی،کاهش تنش،کنار نیامدن،سرزنش خود،خودداری و حمایت معنوی استفاده می‌کنند در حالیکه پسران بیشتر راهبردهای اقدام اجتماعی، نادیده گرفتن مشکل،تمرکز بر نکات مثبت،جستجو برای کمک حرفه‌ای،راههای آرامبخش و تفریحات فیزیکی را به کار می‌برند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.