Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر مصرف مکمل‌ منیزیم سولفات بر شاخص‌های الکترومیوگرافی آستانه خستگی، لاکتات و TTE در پی فعالیت هوازی حاد دویدن روی نوارگردان تا حد واماندگی در مردان دانشگاهی غیرفعال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (12 صفحه - از 183 تا 194)

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مکمل­گیری منیزیم سولفات بر شاخص­های الکترومیوگرافی آستانه خستگی (EMGFT)، لاکتات و زمان رسیدن به واماندگی (TTE) در پی یک جلسه فعالیت هوازی دویدن روی نوار گردان تا حد واماندگی در مردان دانشگاهی غیرفعال بود. به این منظور 16 دانشجوی پسر غیرفعال (‌با میانگین سنی 18/ 1 ± 25/25 سال، قد 75/ 4 ± 18/ 176 سانتی­متر، وزن 65/ 25 ± 51/ 79 کیلوگرم) به‌طور تصادفی به دو گروه مکمل (8 نفر) و دارونما (8 نفر) تقسیم شدند. خون‌گیری در چهار مرحله، قبل و بلافاصله بعد از آزمایش بروس در پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام گرفت. داده­ها با استفاده از آزمون اندازه­گیری مکرر، آنالیز کوواریانس، آزمون t همبسته و مستقل در سطح معناداری 05/ 0 =P تجزیه‌‌و‌تحلیل شد. نتایج نشان داد، بعد از دوره مکمل‌گیری TTE گروه مصرف‌کننده منیزیم سولفات با افزایش همراه بود (44/ 5 درصد)، ( 05/ 0> P). همچنین مکمل منیزیم سولفات بروز (EMGFT) را 140 درصد افزایش داد ( 05/ 0> P). اما تغییرات لاکتات در دو گروه معنادار نبود ( 05/ 0< P). نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که مصرف مکمل منیزیم سولفات موجب کاهش شیب فعالیت EMGFT عضله در پی یک جلسه فعالیت دویدن وامانده ساز روی نوارگردان می شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.