Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نافرمانی مقابله‌ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 27 تا 44)

در زمینه رابطه ابعاد خلق و خو با بازداری پاسخ در دانش­آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله­ای شواهد محدودی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد خلق و خو در پیش‌بینی بازداری پاسخ در دانش­آموزان دارای نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله­ای بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر شهر اردبیل در سال تحصیلی 90-1389 بودند. نمونه پژوهش 75 دانش­آموز دختر دارای نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای بودند که از میان 800 دانش­آموز انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از چک‌لیست اختلال نافرمانی مقابله­ای و مصاحبه تشخیصی بالینی، پرسشنامه ابعاد خلق و خو و آزمون رنگ-­واژه استروپ استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد نوجویی، آسیب پرهیزی، پشتکار و خودراهبری بهترین پیش‌بینی کننده‌های بازداری پاسخ در دانش­آموزان با اختلال نافرمانی مقابله­ای هستند. این نتایج بیان می‌کند که ابعاد خلق و خود در پیش‌بینی بازداری پاسخ در دانش‌آموزان با نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای نقش قابل‌توجهی دارد. همچنین نتایج حاضر تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری و آسیب­شناسی اختلال نافرمانی مقابله­ای دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.