Skip to main content
فهرست مقالات

یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (1390 - 1381)

نویسنده:

(7 صفحه - از 17 تا 23)

مقدمه: یکی از مسائل موجود در نشر کتاب های حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، عدم تعادل موضوعی در کتاب های منتشر شده این حوزه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی وضعیت نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در فاصله سال های 1390-1381 در ایران می باشد. روش ها: روش پژوهش پیمایشی ـ تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی بوده است. جامعه آماری 632 عنوان کتاب منتشر شده در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی طی سال های 1381 تا 1390 را در بر می گیرد که از طریق جستجو در سایت کتابخانه ملی و بر اساس مولفه هایی نظیر موضوع، سال انتشار، مترجم، مولف و ناشر انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Excel و آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها: در سال1390 بیش ترین کتاب تالیفی و سال 1385 بیش ترین کتاب ترجمه منتشر شده است. نسبت کتاب های تالیفی به ترجمه شده بیشتر است. رحیم علیجانی پرکارترین نویسنده و حمید محسنی پرکارترین مترجم هستند. فعال ترین ناشر، نشرکتابدار و بیشترین کتاب ها در گرایش موضوعی فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شده اند. بحث و نتیجه گیری: وضعیت نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی از رشد صعودی برخوردار بوده، اما برخی از گرایش های موضوعی مانند مجموعه سازی، آزمون ها و خلاصه مباحث درسی و مدیریت کتابخانه مورد غفلت قرار گرفته و نیاز به توجه بیشتری دارند. بنابراین ضروری است که مولفان و مترجمان فعال در این حوزه به منظور رفع خلاهای موجود، به تمامی گرایش های موضوعی به ویژه آن هایی که کمتر رشد یافته اند، بپردازند.

خلاصه ماشینی:

"بحث و نتیجه‌گیری: وضعیت نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از رشد صعودی برخوردار بوده، اما برخی از گرایش‌های موضوعی مانند مجموعه‌سازی، آزمون‌ها و خلاصه مباحث ‌درسی و مدیریت کتابخانه مورد غفلت قرارگرفته و نیاز به توجه بیشتری دارند؛ بنابراین ضروری است که مؤلفان و مترجمان فعال در این حوزه به‌منظور رفع خلأهای موجود، به‌تمامی گرایش‌های موضوعی به‌ویژه آن‌هایی که کمتر رشد یافته‌اند، بپردازند . رادفر در پژوهشی به «بررسی کتاب‌ها و مقالات تخصصی منتشرشده در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال 1390» پرداخت و نتایج نشان داد که بیشترین پوشش موضوعی در نشریات به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد و نسبت کتاب‌های تألیفی بیشتر از کتاب‌های ترجمه‌شده است و نشر کتابدار و چاپار به ترتیب بیشترین مشارکت را در انتشار کتاب‌های تخصصی داشته‌اند [‌6‌]. بررسی حاضر نشان داد وضعیت نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از رشد صعودی برخوردار بوده است، اما برخی از گرایش‌های موضوعی مانند مجموعه‌سازی، آزمون‌ها و خلاصه مباحث‌ درسی و مدیریت کتابخانه مورد غفلت قرارگرفته و نیاز به توجه بیشتری دارند که ضروری است مؤلفان و مترجمان فعال در این حوزه به‌منظور رفع خلأهای موجود، با دیدی کل‌نگر و جامع به حوزه بنگرند و به‌تمامی گرایش‌های موضوعی به‌ویژه آن‌هایی که کمتر رشد یافته‌اند، بپردازند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود پژوهشی با همین موضوع برای پوشش انتشارات سال‌های بعد از سال 1390 صورت گیرد. A Decade of Book Publishing In Knowledge & Information Science in Iran (2002-2011) Saeed Malekmohammadi 1*, Mohsen Hajizeinolabedini 2 1."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.