Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل مرتبط با تاخیر قبل از بیمارستانی شروع درمان بیماران سکته قلبی حاد

نویسنده:

مقدمه: درمان در بیماران سکته قلبی حاد وابسته به زمان می باشد. لذا تاخیر در شروع درمان می تواند در پیش آگهی بیمار موثر باشد. شناسایی عوامل تاخیر در شروع درمان که می تواند عوامل قبل از بیمارستانی و یا داخل بیمارستانی باشد و کاهش موارد تاخیر می توانند کمک شایانی به درمان این بیماران کند. این مطالعه به بررسی عوامل مختلف تاخیر قبل از بیمارستانی در بیماران سکته قلبی پرداخته است. روش کار: در یک مطالعه تحلیلی – مقطعی، 227 بیماری که با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در طی یکسال در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری شده اند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعاتی شامل مشخصات دموگرافیک بیماران و نیز عوامل خطر بیماری، سابقه پزشکی قبلی بیمار، چگونگی انتقال بیمار به بیمارستان و فاصله زمانی شروع علائم تا رسیدن به بیمارستان جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: از مجموع 227 بیماری که با تشخیص AMI بستری و وارد مطالعه شده بودند، 7/35% بیماران در طی یک ساعت اول بعد از شروع علائم به بیمارستان رسیده بودند و 9/7% بیماران بعد از گذشت 24 ساعت از شروع علائم به بیمارستان مراجعه کرده بودند. بیمارانی که دارای سطح تحصیلاتی بالاتری بودند (0/49=p) و بیمارانی که سابقه فامیلی بیماری قلبی عروقی داشتند (0/11=p) به طور معنی داری تاخیری کمتری در مراجعه به بیمارستان داشتند. سن، جنس، وضعیت تاهل و نوع وسیله انتقال به بیمارستان تاثیری در موارد تاخیر قبل بیمارستانی مراجعه نداشت. از دیدگاه خود بیماران شایع ترین علل موثر بر تاخیر آنان در مراجعه به بیمارستان را عدم اطلاع از علائم خطر بیماریهای قلبی عروقی (8/ 38%) و عدم توجه به علائم بیماری و مصرف خودسرانه دارو (3/34%) تشکیل می داد. نتیجه گیری: بالا بردن سطح آگاهی بیماران در مورد بیماریهای قلبی و علائم و نشانه های خطر آنها می تواند به بیماران جهت تصیم گیری موقع در مورد مراجعه به موقع کمک کند. لذا آموزش از طریق رسانه های عمومی و نیز آموزش در مقاطع پایین تحصیلی مانند مدارس ابتدایی و راهنمایی پیشنهاد می گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.